TV-presentator

Paul Witteman startte zijn journalistieke carrière bij het dagblad De Tijd. Daarna werkte hij achtereenvolgens bij De Nieuwe Haarlemsche Courant, De Tijd en Elseviers Magazine. Op 1 maart 1975 stapte hij over naar de VARA-radio, waar hij onder meer meewerkte aan 'In de Rode Haan', 'De Stand van Zaken' en ‘Dingen van de Dag’. In 1986 werd hij presentator/eindredacteur van de actualiteitenrubriek 'Achter het Nieuws'. Daarna presenteerde hij een keur aan programma’s, zoals 'De Kloof', ‘NOVA’, 'Met Witteman', 'Alle mensen zijn ongelijk', 'De Ronde van Witteman', 'Buitenhof', 'Opgenomen in Oegstgeest', 'Het Lagerhuis', 'Barend & Witteman' en ‘Nieuwslicht’. Momenteel is Paul Witteman te zien in ‘Pauw & Witteman’. Voor zijn werk ontving hij twee maal een Academy Award, de Zilveren Reiss Microfoon en de Nipkowschijf. Paul schrijft over klassieke muziek en heeft een wekelijkse column in de VARAgids.

Verkiezingen

De plannen van minister Van Bijsterveld voor de publieke omroep zijn in Hilversum slecht gevallen

Dat is te begrijpen want niemand vindt het leuk om te snijden in eigen vlees. Toch wringt daar niet de schoen want dat er ook op de omroep moet worden bezuinigd, ligt voor de hand. Daarvoor hadden de omroepen zelf plannen ontwikkeld, tot en met fusies aan toe. Die plannen zijn opgestuurd naar de minister die vervolgens omarmde wat haar beviel, de fusies, en schrapte wat in het gedoogkabinet slecht lag, de beloning voor fuserende omroepen. Op die manier heeft een fusie voor een omroep als de VARA weinig zin.

Wouter en Jan Peter

Omdat ik een liefhebber ben van het politieke bedrijf en het voor een tv presentator een feest is om een spannend verkiezingsdebat te leiden, verwacht ik dezer dagen elke avond glunderend aan het werk te gaan.

Als de kemphanen aan de tafel van Pauw en Witteman plaats nemen, kort voor de uitzending nog stevig geadviseerd door hun voorlichter, ontstaat er een aangename nerveuze sfeer die de verwachting wekt dat er elk moment iets kan gebeuren. Zo moet televisie zijn.

Nova is dood, leve Nova

Nova gaat verdwijnen. Er is toe besloten door de gezamenlijke omroepbazen onder leiding van de energieke Henk Hagoort.

Er verdwijnen ook andere rubrieken en er komen nieuwe programma’s voor in de plaats. Het geheel wordt er niet overzichtelijker op.

Eigen schuld, dikke bult?

Als je beweert dat de mens geen vrije wil heeft en het dus niet kan helpen dat hij opgroeit als een crimineel, een werkloze, een analfabeet, een professor, een ondernemer of een Leger des Heilsoldaat, fronst bijna iedereen zijn wenkbrauwen.

We zien ons zelf nu eenmaal graag als unieke wezens die, anders dan dieren, een beredeneerde keuze kunnen maken. Vandaag hebben we geen trek in biefstuk: we kiezen voor een visje. Mensen die er tegen op zien om de dag door te komen, noemen we ‘luie flikkers’. Zij kiezen er immers voor om in bed te blijven. Jongeren die op het verkeerde pad zijn geraakt, willen we steeds zwaarder straffen, desnoods via het strafrecht voor volwassenen. Dat zal ze leren, die rotjongens, om niet voor rottigheid te kiezen.

Een onbevredigend succes

Dat de overheid een dief beloont. Dat is even wennen.

Toen justitie vijftien geleden zelf in drugs ging handelen om een netwerk van drugshandel op te rollen, greep de politiek in. Een betrouwbare overheid houdt zich verre van drugshandel, vond de Tweede Kamer.

De liefde van Kluun

Kluun zegt (in zijn bestseller God is Gek) dat God liefde is. Ik weet dat liefde bestaat. Dus bestaat God?

Nee, dat denk ik niet. Mensen die in God geloven brengen Hem altijd in verband met mooie dingen, niet alleen met liefde maar ook met schoonheid, muziek, de pracht van de natuur, het ‘wonder’ van de geboorte van een kind en het herstel na een ernstige ziekte.