SP Tweede Kamerlid

Ir. Paulus Fredericus Cornelius Jansen is Tweede Kamerlid voor de SP

Minister Blok heeft lak aan de wet

Huurverhoging op basis van inkomen is privacyschending waar de minister van Wonen niet mee weg mag komen

Terwijl de Kamer – terecht – te hoop loopt tegen het privacy-gesjoemel van minister Plasterk krijgt minister Blok van Wonen van Paars-met-de-Bijbel alle ruimte om de Wet bescherming persoonsgegevens aan zijn laars te lappen.

Blok verzwijgt nadelig rapport over effecten huurbeleid

Rapport bevestigt mijn analyse dat de extra inkomensafhankelijke huurverhogingen tot vraaguitval zullen leiden

Via een onderzoeker kreeg ik dit weekend het rapport ‘De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid van de huursector’ van onderzoeksinstelling Amsterdam school of Real Estate (ASRE) toegestuurd. ASRE kraakt het woningmarktmodel van het Centraal Planbureau (CPB), dat het fundament vormt van het huurbeleid van het VVD-PvdA-kabinet. En passant wordt mijn analyse bevestigd dat de extra inkomensafhankelijke huurverhogingen tot vraaguitval zullen leiden.

Nieuw Paars draait sociale woningbouw de nek om

Zou men zich realiseren dat de overheid méér geld kwijt is als al de mensen in een sociale huurwoning zouden overstappen naar een koophuis?

Tot het eerste Paarse kabinet in 1994 heeft de sociale woningbouw ons land veel goeds gebracht. Goede, betaalbare woningen, werkgelegenheid en een goede balans tussen huur- en koopwoningen. Maar Paars I wilde verzelfstandiging van de corporaties. De bestuurders kregen het voor het zeggen, met de hoop op sterker management.

Bouw voor mensen, niet voor speculanten

Leegstand van kantoren en andere bedrijfspanden is een vorm van maatschappelijke kapitaalvernietiging, in een land waar de ruimte schaars is

Het probleem van structurele leegstand neemt bovendien nog steeds in omvang toe. Alleen al voor kantoren gaat het om acht miljoen vierkante meters: 1.100 voetbalvelden of 80 keer de Utrechtse Jaarbeurs. De rekening van de leegstand wordt slechts deels betaald door de veroorzaker, maar voor een flink deel doorgeschoven naar de belastingbetaler. De SP wil daar zo snel mogelijk iets aan doen.

Verkoop van staatsbossen is onnodige landroof

Om de staatskas op orde te brengen is het kabinet Rutte van plan een deel van de Nederlandse natuurterreinen te verkopen.

Dat is een slechte zaak en niet nodig. Er zijn alternatieven om kosten te besparen en tegelijkertijd natuur te behouden.