directeur WISE

Peer de Rijk
13.06.66
Vader van twee kinderen (14 en 18)

Werd in 1980 als kleine jongen van 14 actief tegen kernenergie. Eerst in de Deventer basisgroepen tegen kernenergie, daarna steeds meer landelijk, in verschillende organisaties en verbanden. Eerste actie; de blokkade van Dodewaard, drie dagen, 1980.

1983 - 1990
Als organisator betrokken bij tientallen directe acties tegen kernenergie in Nederland. Organisatie van blokkades, bezettingen, debatten, publicaties, kleine en grote, ludieke en stevige directe acties, manifestaties en demonstraties tegen Borssele, Dodewaard, UCN Almelo, dumpingen van kernafval in de Noordzee, transporten radioactief materiaal door Nederland et cetera. Maar ook acties tegen Shell in Zuid-Afrika, het militair-industrieel complex en voor het milieu. Betrokken bij oprichting Nationale Milieu Actie, Landelijk Platform Tegen Kernenergie, Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, internationaal congres radicale antikernenergiegroepen uit heel Europa.

1990 - 1996
'Energiecampaigner’ bij Vereniging Milieudefensie. Verantwoordelijk voor organisaties van al het klimaat -en energiewerk; lokaal, landelijk en internationaal. Ontwikkeling van toolkits voor lokale groepen, woordvoerder kernenergie voor Milieudefensie en Friends of the Earth Europe. Betrokken bij oprichting Klimaatverbond. (Nederland en Europees)Organisatie van landelijke actiedag ‘Amersfoort aan Zee’ en campagne ‘Schep nieuwe wegen weg’. Een jaar als ‘campaigner’ lid geweest van het ‘Vliegverkeerteam’ van Milieudefensie met organiseren van acties tegen de uitbreiding van Schiphol als belangrijkste taak

1997 - 2000
Campagnemedewerker kernenergie voor WISE International, in Amsterdam. Verantwoordelijk voor projecten in Azië, eerste woordvoerder WISE, ontwikkeling educatieve materialen, fondswerving. Veel gereisd naar Korea, Thailand, Taiwan, Filippijnen en Rusland

2000 – heden

Directeur WISE


• 2003- 2009 Bestuurslid Vereniging Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
• 1998- 2004 Bestuurslid XminY fonds
• 2004-2007 Bestuurslid Woonwerkvereniging WeeGee
• 2001 – 2005 Bestuurslid Stichting RWW


Een energiek akkoord – en anders niets

We hebben in dit land zo lang gewacht dat we nu alleen nog maar met veel pijn door de bocht kunnen. 

Al maanden zijn enige tientallen Nederlandse smaakmakers op het gebied van energiebeleid met elkaar in conclaaf over een energieakkoord. Op initiatief van de Sociaal Economische Raad, de SER, proberen zij een routekaart uit te stippelen die ons landje de snelweg naar een duurzamer toekomst op leidt. Een robuust akkoord dat niet zo maar door een verandering in politieke kleur van een regering weer omver kan worden geblazen.

Wat heb je aan geld als de schoorsteen op je kop valt?

Een voorstel om het gas-tumult te benutten

Delen van Groningen schudden een beetje op hun grondvesten en de politiek beeft als een riet. Partijen buitelen weer over elkaar heen om maar zo veel en zo snel mogelijk te laten merken hoe begaan ze zijn met de bewoners van de provincie. En ja, dat zijn dezelfde partijen die al decennialang instemmen met de keuze om gas uit de grond te halen – ten bate van de energievoorziening en, vooral, de staatskas.

Politici aan kop bij de vieze50

Vindt u Henk Bleker ook een vieze man en Melanie Schultz van Haegen een vieze vrouw?

Drie weken geleden begonnen we met de ‘verkiezing van de grootste viezerik van Nederland ‘ (op milieugebied !). Op basis van een groslijst van 170 mensen die aangeleverd waren door medewerkers van heel verschillende maatschappelijke organisaties maakte de jury een selectie van 50 mensen die we op www.vieze50.nl publiceerden.

Red het Zeeuwse Delta

Delta heeft een prima startpositie voor verdere vergroening. Ze moet het alleen wel even doen

Toegegeven, wij stonden te juichen op onze stoelen toen het energiebedrijf Delta onlangs bekend maakte “het besluit tot de bouw van een nieuwe kerncentrale in elk geval enkele jaren uit te stellen” We hadden er sinds 2007, toen Delta haar nieuwe nucleaire ambities aankondigde, keihard voor gewerkt om dat plan zo gauw mogelijk te torpederen. We hebben dus enkele jaren lijnrecht tegenover elkaar gestaan, met weinig ruimte voor nuance of een compromis. Een halve kerncentrale bestaat immers niet… .

Delta, stroom mee naar de toekomst!

Ik gun Delta een aftocht met opgeheven hoofd: Een fris Zeeuws initiatief van mensen die geloven dat de toekomst bij alleen nog duurzame energie ligt

Afgelopen maandag verraste Peter Boerma, directeur van het Zeeuwse energiebedrijf Delta, vriend en vijand met een oprecht interview in het Financieel Dagblad. Strekking: de zo door hem gewenste bouw van een kerncentrale komt in gevaar omdat blijkt dat het financiële risico groot is. Overigens zeggen zo ongeveer alle in energie gespecialiseerde marktanalisten dat al jaren.

Wie niet horen wil….

Als Delta echt een energiebedrijf wil zijn van en voor haar Zeeuwse klanten dan moet ze alleen nog maar investeren in besparing en duurzame energie

Terwijl Fukushima nog aan alle kanten lekt, Duitsland en Zwitserland het gebruik van kernenergie afzweren en in talloze landen de investeringen in nieuwe centrales worden uitgesteld of stopgezet gaat Delta, gesteund door de huidige regering en de PVV, halsstarrig door met de plannen voor de bouw van 2500 megawatt aan nieuwe atoomcentrales.

Prins Kernafval bezoekt Zeeland

Aanstaande woensdag 23 februari gaat CDA minister Verhagen een dagje lang kernenergie promoten in Zeeland

Verhagen, ook wel de Zwarte Prins Kernafval genoemd, gaat zich laten toejuichen door de werknemers van de huidige kerncentrale en maakt een toer langs steden en dorpen.

Verhagen reist het land door en deelt cadeautjes uit

Wie geen CO2 onder z'n huis wil moet zich verzetten tegen nieuwe kerncentrales

Het kabinet ziet af van opslag van CO2 in de ondergrond in de noordelijke provincies. Verantwoordelijk CDA-minister Verhagen had na een rondreis door de betreffende provincies ingezien dat er toch wel erg veel weerstand was. Hij was ‘tot nieuwe inzichten gekomen’. Ach gut, de schat.

“Ons bin nog aoltied nie blie mee die kernenergie”

Het is niet langer voldoende om zonnepaneeltjes op ons dak te blijven schroeven of om alleen netjes mee te blijven doen aan alle fora en inspraak-gremia die ons geboden worden

“Ze kunnen het krijgen”. Dat is een opmerking die we deze dagen vaak te horen krijgen in reactie op onze open uitnodiging aan milieu-minnend Nederland om samen activiteiten en acties te gaan bedenken om de plannen voor nieuwe kerncentrales om zeep te helpen. En”ze” is dan de nieuwe regering en/of Delta, het energiebedrijf dat 2500 Megawatt aan nucleair vermogen in Zeeland wil bouwen.

Prins Friso glowing in the dark

Prins Friso van Oranje krijgt een topfunctie bij energiebedrijf Urenco. Goed dat hij tenminste gewoon een baan heeft om aan een inkomen te komen. Maar het is niet zo'n gewoon bedrijf waar hij voor gaat werken

Urenco verrijkt voor ongeveer 100 kerncentrales wereldwijd het uranium naar een niveau waardoor het als brandstof kan dienen in de centrale. Ze heeft klanten over de hele wereld, van Korea tot de VS, van Brazilië tot Finland. Kernenergie is een zwaar omstreden manier van energieopwekking. Albert Einstein zei het al ‘nuclear power is one hell of a way to boil water!’.

Meer zien