Geborentijdstweedewereldoorlogin1941inAmsterdamdattoennogtachtigduizendjodenherbergdeLaatstejaarvandeoorlogondergedokenMetuitzonderingvanmijnvaderenmijzelfisdegehelefamilieomgekomeninAuschwitzenSobiborShoolopleidinginAmsterdamenwerkzaambijverschillendebedrijveninseniormanagementGewoondinNederlandSwitzerlandLibanonenZimbabwe25jaarSinds2002weerteruginNederlandennogsteedswerkzaambinnenmijneigenonderneming