Senator Partij voor de Dieren

Prof. Mr. Peter Nicolaï is senator voor de Partij voor de Dieren.

Per brief stemmen maakt de verkiezingen voor iedereen veilig

Een evenement van deze omvang zal voor een aantal landgenoten een dodelijke vergissing kunnen blijken

De zorg over het laten doorgaan van de verkiezingen voor de Tweede Kamer groeit en steeds meer burgemeesters willen het risico niet nemen. Vrijwilligers worden bang. Maar voor kwetsbare kiezers wordt de gang naar het stemlokaal ook een angstige deelname aan het grootste evenement van dit voorjaar. En dat terwijl alle andere evenementen verboden zijn […]

Matchfixing rond de Omgevingswet is levensgevaarlijk

De Omgevingswet lijkt koste wat kost doorgang te moeten vinden, zelfs als de nationale veiligheid in het geding is.

De decentralisatie van ruimtelijke ordening zorgt voor gevaarlijke situaties, blijkt uit de analyse van NRC (10-02). Het kritische rapport ‘De borging van de nationale ruimtelijke belangen’ van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) maakt pijnlijk duidelijk dat gemeenten (en provincies) niet voldoende geëquipeerd zijn om landelijke verantwoordelijkheden als transport van gevaarlijke stoffen in […]

Stikstoftragedie: een drama in veel bedrijven

De stikstofproblemen komen niet uit de lucht vallen. 29 jaar geleden, op 15 december 1990, kopte de Volkskrant al: ‘Stikstofprobleem is kwestie van verkwisting’.

Deze week in uw theater: de Eerste Kamer die met stoom en kokend water de Meststoffenwet en de Spoedwet Stikstof behandelt. Het decor: een Binnenhof dat zich meer en meer hult in crisissfeer onder dreiging van boerenblokkades van gemotoriseerde actiegroepen, die grote woorden spreken en zelfs vergelijkingen met hongerwinter niet schuwen. De opgaves waarvoor we […]