Werkt als freelancer - Voorbij de Olie Consultancy, olie, schaliegas, aardgas, steenkool researcher en energie activist. TransitionTowns, Peakoil.nl & GroenFront!