Advocacy directeur Human Rights Watch, divisie Europa en Centraal-Azië

Philippe Dam is de advocacy directeur van Human Rights Watch voor Europa en Centraal-Azië. Hij werkt aan belangenbehartigingsstrategieën en -initiatieven in Europa en Centraal-Azië en werkt samen met meerdere instellingen, waaronder de Europese Unie, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Verenigde Naties. Eerder was hij adjunct-directeur Human Rights Watch in Genève, belast met belangenbehartigingsactiviteiten bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Wat doet het CDA voor democratie in Hongarije?

Het is tijd voor het CDA om de banden met Fidesz te heroverwegen, voordat de Europese democratie nog meer schade wordt berokkend

Door Philippe Dam en Jan Kooy Wellicht gaat u er vanuit dat het CDA niets hoeft te bewijzen wat betreft toewijding tot democratische normen en waarden. Er bestaat echter een serieuze kloof: Sybrand Buma’s Christen-Democratisch Appèl heeft nog geen serieuze actie ondernomen tegen de Hongaarse bondgenoten van Fidesz, de partij van minister president Viktor Orbán, […]