Tweede Kamerlid PvdA

Pierre Heijnen (1953) is sinds 1 maart 2007 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Hij was ambtenaar van de provincie Zuid-Holland en acht jaar wethouder van Den Haag (van sociale zaken, werkgelegenheid, onderwijs en integratie). De heer Heijnen is woordvoerder binnenlands bestuur (provincies, gemeenten, herindelingen, waterschappen) en houdt zich verder bezig met beleid inzake overheidspersoneel. Hij is voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin. PvdA in de periode 2007-heden: lid Tweede Kamer

Ontneem spookraadsleden financiƫle vergoeding

Spookraadsleden schaden het vertrouwen in de politiek

Fractiegenoot Manon Fokke en ik willen een einde maken aan de praktijk dat een raadslid of statenlid wordt gekozen, daarna niet bij vergaderingen komt opdagen en toch een vaste vergoeding houdt. Volksvertegenwoordigers die niet of nauwelijks aanwezig zijn in de gemeenteraad of provinciale staten moeten stevig worden gekort op hun financiële vergoeding.

Raadslid moet werken voor geld

Spookleden zijn een doorn in het oog van de meerderheid van leden van gemeenteraden, deelraden en Provinciale Staten

Er moet een einde komen aan financiële vergoedingen voor volksvertegenwoordigers die zonder opgaaf van reden stelselmatig wegblijven van de vergaderingen waar zij geacht worden deel van uit te maken. Ik heb vrijdag een initiatiefwetsvoorstel daartoe ingediend. Het vertrouwen in de politiek is er op geen enkele wijze mee gediend dat deze ‘spookleden’ wel een vergoeding opstrijken, maar daar geen prestatie meer tegenoverstellen.

Beperk beloningen in de semipublieke sector

Het wetsvoorstel van minister Donner om de bonussen te beteugelen gaat voor de PvdA niet ver genoeg

De PvdA wil dat beloningen in de semipublieke sector beperkt worden. Het wetsvoorstel van minister Donner om de bonussen te beteugelen gaat voor de PvdA niet ver genoeg. De PvdA heeft daarom voorstellen ingediend om dit wetsvoorstel aan te scherpen. Wij willen dat in de wet vastgelegd wordt dat bonussen voor bestuurders in de gehele semipublieke sector niet meer mogen bedragen dan tien procent van hun totale beloning en dat er duidelijke beperkingen opgelegd worden aan de vergoedingen van toezichthouders en commissarissen.

Hou SGP niet de hand boven het hoofd

Donner schoffeert de Hoge Raad

Het is triest dat er nog steeds samenlevingen zijn waarin de ongelijkwaardigheid van mannen en vrouwen is verankerd. Zo werd onlangs een vrouw die het waagde een auto te besturen in Saoedi-Arabië veroordeeld en is een jonge vrouw in Oezbekistan gestenigd, die aan een schoonheidswedstrijd meedeed. We kunnen onze verontwaardiging daarover niet genoeg laten horen. De gelijkwaardigheid van man en vrouw is voor de PvdA een vanzelfsprekendheid. Voor ons is het dan ook onbegrijpelijk dat hierover anno 2011 in Nederland überhaupt nog gesproken moet worden: het kabinet moet maatregelen nemen zodat de SGP vrouwen toelaat.

Maak werk van doelgroepenbeleid

Extra aandacht van de overheid om deze mensen op weg te helpen leidt namelijk wel degelijk tot resultaat

In juni 2008 nam de Kamer mijn motie aan om een quotum te ontwikkelen voor medewerkers met een arbeidshandicap in de rijksdienst. Mijn motie is inmiddels uitgevoerd en een succes. Ik hoop dat het kabinet hier een les uit trekt en -in tegenstelling tot wat in het regeerakkoord staat- het doelgroepenbeleid niet overboord gooit en werk maakt van het bevorderen van de participatie van vrouwen aan de top en om de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Donner maakt uitglijder over vrouwenkiesrecht SGP

Een 'definitief oordeel' is aan de rechter, niet aan hem, en deze heeft gesproken

Minister Donner schreef deze week de Kamer een arrest van de Hoge Raad niet uit te voeren. Het betreft een uitspraak waarin de Hoge Raad de staat maant maatregelen te nemen die ertoe leiden dat de SGP het passief kiesrecht toekent aan vrouwen. Onvoorstelbaar, een regering die een uitspraak van het hoogste rechtsorgaan naast zich neerlegt!