Actief participerende burger/ Humanist

Geboren in Lisse. Afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TU Delft. Eerste werkkring aan de RU Utrecht als onderzoeker op het gebied van landschapsecologie.

Daarna 12 jaar fractiemedewerker van de TKfractie PvdA op het gebied van milieu, natuur en energie. Vervolgens werkkringen als adviseur bij VNG, Milieubeleid Rotterdam en Milieudienst Rijnmond. In 2007 met prepensioen. In 1991 bedankt als PvdAlid en in 1994 lid GroenLinks.

Van 2010-2014 bestuursvoorzitter GL Den Haag maar inmiddels geen GL-lid meer. Ruim 11 jaar regio-voorzitter Vluchtelingenwerk geweest. Vader van 2 kinderen en grootvader van 3 kleinkinderen.

Journalisten en redacteuren maken de Nederlandse geest rijp voor een grexit

Klakkeloze en eenzijdige berichtgeving van de meeste redacteuren van kranten is doorspekt met partijdige terminologie

Ik volg de berichtgeving in de verschillende media, en met name als abonnee/lezer van de Volkskrant, over de EU inzake Griekenland met meer dan gewone belangstelling. Beurtelings met ergernis, instemming, verontwaardiging en verbazing.