Geboren in Lisse. Sinds 1976 woonachtig in Den Haag. Afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TU Delft. Eerste werkkring aan de RUUtrecht als onderzoeker op het gebied van landschapsecologie. Daarna 12 jaar fractiemedewerker van de TKfractie PvdA op het gebied van milieu natuur en energie. Vervolgens werkkringen als adviseur bij VNG Milieubeleid Rotterdam en Milieudienst Rijnmond. In 2007 met prepensioen. In 1991 bedankt als PvdA lid en in 1994 lid GroenLinks. Van 2010 2014 bestuursvoorzitter GLDenHaag maar inmiddels geen GLlid meer. Ruim 11jaar regiovoorzitter Vluchtelingenwerk geweest. Vader van 2 kinderen en grootvader van 3 kleinkinderen.