dichter en directeur van Bureau Wijland, partner in Duurzaamheid en Diversiteit

Ghulam Qader Shafiq (1968) is een Nederlander met Afghaanse achtergrond, 
geboren in Kabul. Hij woont sinds 1994 in Nijmegen, is getrouwd en heeft twee 
kinderen. 
In 2005 ontving hij de Burgemeester Dalesprijs.

Manifest voor een inclusieve samenleving

Het moet van twee kanten komen wil het lukken een ongedeelde en werkelijk inclusieve samenleving te realiseren

De aard van Nederland is om een inclusieve samenleving te zijn met diversiteit en leefbaarheid als fundament. Daarom roepen wij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen middels dit manifest alle lokale politieke partijen op tot inclusief denken en handelen. Een inclusieve samenleving, dat is: een samenleving waarin iedereen onafhankelijk van afkomst, sekse, en levensovertuiging in het […]

Wensbrief 2018 aan de Publieke Omroep

Als het over diversiteit gaat, is het een eenzijdig debat. Er zijn bijvoorbeeld meer debatten over moslims dan met moslims

Als er bij de talkshow van Jeroen Pauw een allochtoon aan tafel zit, is het vaak een vreemd type. Gaat het bijvoorbeeld over de islam, dan kun je er bijna zeker van zijn dat er een moslim met een vreemd baardje en een gek mutsje aan tafel zit. Hoe extremer, hoe beter. Want: hogere kijkcijfers. […]

‘Nadenk’, in plaats van polariserende kreten

Enkele maanden geleden belde een kennis uit de omgeving van meneer Kuzu mij: "Het zou mooi zijn als mensen zoals jij zich bij Denk aansluiten..." Ik hoefde er niet lang over na te denken.

Enkele maanden geleden belde een kennis uit de omgeving van meneer Kuzu mij: “Het zou mooi zijn als mensen zoals jij zich bij Denk aansluiten…” Ik hoefde er niet lang over na te denken. Ik liet hem weten dat ik voornemens ben mijn eigen partij op te richten. En dat ik er al een naam […]

Nederland, Wij-land

In deze dagen van angst en terreur, die één doel hebben; ons uit elkaar drijven, denk ik aan alles wat we hier hebben: een keurig georganiseerde beschaving die wij met elkaar delen

Mijn jeugdvriend Mirwais was de zoon van een onderwijsminister van het Afghaanse regime, dat na de invasie van de Russen werd afgezet. Zijn vader werd gearresteerd. Niet de marionetten van de vreemde agressor, maar iedereen die bij dat verdreven regime hoorde, werd als landverrader gezien. De familie van Mirwais werd geëxcommuniceerd. Ze werd uitgesloten van […]

De wereld in de ban van het Stockholm-syndroom

Als ik naar het verscheurde Oekraïne kijk, dan denk ik aan mijn vrienden daar die dagelijks uit elkaar worden gehaald

Het stockholmsyndroom is het psychologisch verschijnsel dat inhoudt dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt. Mijn eerste referendum ooit werd de Nijmeegse raadpleging over de herbouw van een vergane toren Donjon. Ik ben toen op zoek gegaan naar de argumenten van vóór en tegenstanders. Mijn goed overwogen “Nee” verloor. De discussies naar aanleiding van […]

De andere kant van Nijmegen

Hoe het leed van de gewone mens zelden de pagina’s van de geschiedboeken bereikt

Vanmiddag kreeg ik een rondleiding in het gerenoveerde concertgebouw ‘De Vereeniging’. Het laatste onderdeel van de excursie was het bezichtigen van het nieuwe restaurant. Het is daar prachtig.

Ik zag een roodborstje op mijn kerstboom

Een filosofische bespiegeling over kinderen in een beschaafde samenleving die zich voegen bij het duistere leger

Qader Shafiq hoopt op stilte en herstel na een jaar wat weer eens niet zijn jaar geweest is

Aarden aan de Waal

Ze huilde: 'Ik ben bang voor jullie moslims. Jullie hebben hier niets te zoeken…'

Het migrantenbestaan kent momenten waarop de pijn van ontworteling hevig gevoeld wordt.

In Vredesnaam

De morele verantwoordelijkheid van Nederland ten opzichte van medemensen elders heeft plaats gemaakt voor economisch-strategische belangen op korte termijn

Ruim een jaar geleden werd ik benoemd tot ambassadeur van Vrede in Nijmegen. Als een ooit voor het fanatisme gevlucht mens, die in deze prachtige stad op adem kwam, heb ik deze benoeming als eer geaccepteerd.

Ik ben in de Nederlandse vrijheid herboren

Dit grote goed is mij dierbaar

Qader Shafiq sprak deze tekst uit op 4 mei bij de Dodenherdenking in Nijmegen en plaatste die dinsdag op Facebook. Op verzoek van Joop.nl wordt de tekst nu ook hier gepubliceerd