Manager marketing & communicatie bij VSO

Ramin Nadimi is manager marketing & communicatie bij VSO

Kennis is kracht

Armoede bestrijden kan alleen door meer kennis te delen en te zorgen voor een groter gevoel van eigenwaarde

Ontwikkelingsorganisaties hebben de afgelopen decennia veel energie gestoken in het bestrijden van armoede. Geld inzamelen voor lokale projecten of voor materieel. Goedbedoeld, maar veel geld bereikt helaas niet zijn doel. Daarnaast gaat veel geld naar de eigen organisatie en de salarissen van hulpverleners. Na zestig jaar ontwikkelingswerk leidt nog steeds een op de vier mensen wereldwijd een marginaal bestaan. Er is echter ook een andere benadering voor de bestrijding van armoede, een die al jaren goed werkt.