Fractievoorzitter Groenen in het EP

Rebecca Harms is fractievoorzitter van de Groenen in het Europees Parlement

De Europese partijdemocratie kent nogal wat gaten

In een echte democratie hoort de bevolking maximale transparantie te krijgen over wie hun continent bestuurt'

Met vallen en opstaan wordt aan de Europese democratie

gewerkt. Europese politieke partijen willen de verkiezingen meer koppelen aan wie de leider van de Europese Commissie zal leveren. De Commissie is steeds meer een politiek orgaan en het is logisch dat Europese burgers zich uitspreken voor wie dat politieke orgaan gaat leiden.