Getrouwd , geen kinderen.
Werkzaam in de logistiek , planner , adminstrateur.

Hobby : amateur Historicus, WW1en WW2.