Sociaal geograaf

Reinout Heijdra is sociaal geograaf. De afgelopen drie jaar is hij werkzaam geweest in het Europees Parlement. Recentelijk is hij begonnen als lecturer international public management aan een hogeschool.

Slecht eten, dat pik je toch niet?

Als eetbaar de maatstaf is dan ligt de lat kennelijk niet erg hoog

Het is goed nieuws dat Albert Heijn uit dozen gaat verkopen. Mits dit betekent dat kostenbesparingen op de kwaliteit van voedingsmiddelen hiermee ten einde komen. Nederlanders zouden uit zelfrespect geen genoegen meer moeten nemen met het huidige disfunctionele voedsel.

Sektarisch Europees burgerinitiatief faalt

Het instrument wordt een applausmachine van EU-enthousiastelingen

Zoals ook afgelopen woensdag bleek uit de SCP-verkenning, is er sprake van leegloop van de groep Nederlanders met een positief beeld van de Europese Unie. Deze exodus is merkwaardig omdat de Europese Unie naar eigen zeggen sinds een half jaar een stuk democratischer geworden is. Het symbolische Europees burgerinitiatief stelt echter ook in de praktijk democratisch teleur.

Mijn vader heeft recht op zijn welverdiende rust

Gebrekkig personeelsbeleid tast welzijn oudere werknemers aan

Voor een grote groep oudere werkenden is de aanloop naar het verlaten van de arbeidsmarkt omgeven met teleurstelling. Zonder efficiënter en meer leeftijdsbewust personeelsbeleid dreigt dit maatschappelijke probleem door de afloop van prepensioenmogelijkheden, de stijgende pensioenleeftijd en de mentaliteit van jongeren alleen maar te groeien.

Hollande als milieuheld?

Eerste stap nieuwe milieudiplomatie president Hollande moet zijn: afschaffen EP-verhuisverplichting

De afgelopen maand door François Hollande uit de doeken gedane ambitieuze milieustrategie is relatief onderbelicht gebleven. De intentie van de Franse president voor het bedrijven van actieve milieudiplomatie is veelbelovend. Om daadkrachtig, geloofwaardig en historisch van start te gaan dient Hollande het Europees Parlement te ontheffen van de vervuilende maandelijkse verhuisverplichting.

Laat het ze maar voelen: Ranking the Politicians

Opbrengstgericht volksvertegenwoordigen voor meer waardering en kwaliteit?

Het vertrouwen van de Nederlanders in de politiek heeft een dieptepunt bereikt, rapporteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau afgelopen donderdag.

Op naar de verkiezingen: Euro 2014

Bij de verkiezingen van het Europees Parlement zal het Nederlandse belang een grotere rol spelen

Als gevolg van de tijdgeest zal in de campagne voor de Europees Parlementsverkiezingen van 2014 het punt van het Nederlands belang een prominente rol spelen. Meer dan voorheen zal de focus liggen op de mogelijkheden tot Nederlandse invloed. Dit spitst de aandacht toe op de – vrij onbekende – parlementaire commissies van het Europees Parlement (EP), het functioneren van de individuele parlementariërs hierin en de communicatie hierover naar de kritische Nederlandse bevolking. De politieke partijen en (toekomstige) Europarlementariërs dienen te anticiperen op het aankomend strakkere mandaat van de kiezer.

Laat China helpen bij de voedselcrisis in de Sahel

Er zitten haken en ogen aan het Grote Groene Muur-initiatief. Maar alleen een geharmoniseerde en regionale milieubeschermingsstrategie kan uiteindelijk voedselcrises te voorkomen zijn

De Sahel-regio wordt al maanden geteisterd door extreme droogte, slechte oogsten en hoge voedselprijzen. Daarnaast hebben regionale ontwikkelingen, zoals vluchtelingenstromen, gezorgd voor vergroting van de voedseltekorten. Een continentale bufferstrook met aangeplante bomen, de Grote Groene Muur, kan volgens sociaal geograaf Reinout Heijdra bijdragen tot een duurzaam grondgebruik, rurale ontwikkeling en een hogere voedselzekerheid.