Politicoloog, bestuurslid DWARS

Remco López is bestuurslid bij DWARS, GroenLinkse Jongeren, afgestudeerd Politicoloog en student Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden

Ook rechtsbijstand is een recht

Deze maatregel zorgt ervoor dat ons rechtssysteem een instrument wordt voor de rijken

Sander Dekker, onze minister voor Rechtsbescherming, wil de rechtsbijstand schrappen uit het burgerlijk recht en het civiel recht onder het motto van bezuinigingen. Het is alsof we door de jaren heen onze rechtsstaat hebben opgebouwd als een kaartenhuis en de minister nu besloten heeft de onderste kaart weg te trekken. Tijdens mijn studie rechtsgeleerdheid bleek […]