Ik ben een net gepensioneerde chemisch technoloog. Werkte jarenlang in de agro-industrie in ontwikkelinsglanden en daarna in Nederland bij het bedrijfsleven en de overheid. Maar altijd op het gebied van voeding, milieu en energie. Sedert vijf jaar kom ik weer regelmatig in ontwikkelingslanden als (vrijwillig en onbetaald) adviseur op het gebied van levensmiddelenproductie, energiebesparing en de productie van biobrandstoffen uit landbouwprodukten en het afval van land- en bosbouw.
Verder ben ik een grote fan van de bekende Amerikaanse schrijver/dichter Edgar Allan Poe en ik heb zijn beste werk in het Nederlands vertaald en uitgebracht.