Voorzitter UCP

René Grotenhuis is voorzitter van United Civilians for Peace. UCP is een samenwerkingsverband van ICCO, Cordaid, Oxfam Novib en IKV Pax Christi. UCP zet zich in voor een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het Israelisch-Palestijnse conflict waarbij de rechten van burgers centraal staan

Het is doodsimpel: de Israëlische nederzettingen zijn illegaal

De producten ervan dus ook

Maandag en dinsdag brengt minister Timmermans een bezoek aan Israël en Palestijns gebied. De minister neemt zich voor om de betrekkingen met Palestijnse Autoriteit op een hoger niveau te brengen dan tot nu toe het geval was. De officiële relatie met Israël blijft onverminderd goed.