Fractievoorzitter PvdA-Rotterdam


Opstelten zou beter moeten weten

Laat de plattelands-politiekorpsen maar hun agenten inwisselen voor animal-cops om de misstanden in de bio-industrie in hun regio te bestrijden, niet het Rotterdamse

Het veiligheidsbeleid van de gemeente Rotterdam is na de Fortuyn-revolte in 2002 radicaal gewijzigd. Het signaal van de kiezer was duidelijk: Rotterdammers willen zich veilig voelen in hun straat en in hun stad. Met veel inzet ging de toenmalige burgemeester Ivo Opstelten hiermee aan de slag. De extra aandacht van hem zorgde voor extra agenten en geld voor het Rotterdamse politiekorps. En dit heeft ook zijn effect gehad. Alle buurten in Rotterdam zijn er veiliger op geworden, en Opstelten is bij zijn afscheid in Rotterdam hier terecht vele malen om geroemd. Des te treuriger is het dat dezelfde Opstelten, nu minister van Veiligheid, fors bezuinigt op de politiekorpsen. Niet omdat er minder geld beschikbaar is voor de politie. Nee, maar omdat hij een luchtballon-idee van de PVV daadwerkelijk moet verwezenlijken.