Tweede Kamerlid GroenLinks

Rik Grashoff is GroenLinkser vanaf de vorming van de partij in 1990 en is sindsdien vrijwel onafgebroken actief geweest, als lid van het partijbestuur, raadslid en wethouder in Delft en Rotterdam en van 2010 tot 2012 als Tweede Kamerlid.

Stop afbraak ontwikkelingssamenwerking

Het economisch tij in Nederland zit weer mee. Er worden miljarden verdeeld door de minister van Financiën, maar voor ontwikkelingssamenwerking blijven de klappen komen

Terwijl in de afgelopen vijfentwintig jaar een miljard mensen ontsnapt zijn aan extreme armoede, zijn de armste 20% van de wereld er amper op vooruit gegaan. Zonder hulp van buiten is het onwaarschijnlijk dat hier verandering in komt. Klimaatverandering treft deze mensen extra hard, vooral omdat kleinschalige landbouw minder zal opbrengen. Het aantal mensen dat […]

Goede melkveehouders de dupe van bestuurlijk gekluns

Weer wordt het vertrouwen gegeven aan de klassieke landbouwlobby, die het duurzame deel van hun achterban keihard in de kou laat staan

Sinds het loslaten van het melkquotum in 2015 is het aantal koeien enorm gestegen. Daardoor produceren we veel meer mest dan afgesproken is met de Europese Unie. Die tikt Nederland nu hard op de vingers: voor 1 januari 2018 moet het aantal koeien worden teruggebracht. In het voorstel dat nu voorligt worden echter de goede […]

‘Martijn van Dam, toon lef en maak landbouw grondgebonden’

Laat landbouw plaatsvinden binnen de grenzen van wat onze grond aan kan. Dan hebben we wat minder koeien en varkens, maar dat is beter voor de natuur, het milieu, het landschap en de boer.

“Inkrimping veestapel dreigt door te veel mest” kopte Trouw afgelopen vrijdag op de voorpagina. Maar is inkrimping een dreiging of een zegen? We stoten nog steeds te veel stikstof uit en schieten nu ook door het fosfaatplafond heen. Als we de jaarlijkse productie van 76 miljard kilo mest van de ruim 16 miljoen varkens en […]

Over Wilders

'Ik roep alle politieke partijen in Nederland op om, ondanks de grote verschillen, duidelijk te maken dat wij het over één ding roerend eens zijn: wij respecteren wel ons eerste artikel van de grondwet'

De afgelopen week zette Geert Wilders met zijn uitspraken over “minder Marokkanen” een nieuwe stap op het hellende vlak. Zijn die uitspraken verrassend? Voor mij niet, we konden er op wachten. Het ligt in lijn met eerdere uitspraken in woord en geschrift, waarin Wilders en zijn PVV voorstellen doen die flagrant in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting.

De intensieve landbouw is geen voorbeeld voor de wereld

Niet voor niets spreken deskundigen als het om grootschalige akkers of weidegebieden gaat over 'ecologische woestijnen'

Aalt Dijkhuizen betoogde gisteren in deze krant dat de landbouw in Nederland intensiever moet om zo de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Ook voor het milieu is dat beter volgens de voorzitter van de Raad van bestuur van Wageningen Universiteit. Het verhaal van Dijkhuizen is van een ongelofelijke kortzichtigheid, die mijns inziens niet past bij een leidende rol in een wetenschappelijk instituut.