Lijsttrekker PvdA Utrecht

Wethouder voor Jeugdzaken, Volksgezondheid en Onderwijs in de gemeente Utrecht. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor PvdA Utrecht.

De jeugdzorg moet op de schop, nu echt

De discussie over het Jeugdzorgstelsel is nu in alle hevigheid uitgebroken.

In maart komt Minister Rouvoet met zijn conclusies naar aanleiding van zijn evaluatie. Het houdt de gemoederen danig bezig, want verschillende belangen zijn in het geding. Gaan we uit van het verbeteren, optimaliseren van het bestaande of maken we op basis van de bevindingen een duidelijke stap richting het versimpelen van ons jeugdzorgstelsel? Oftewel: stellen we nu eindelijk de belangen van het kind voorop, of denken we weer vooral na over de instituties?

Wat is protestants rekenen?

In Nederland is nog nooit een school door de overheid gesloten omdat hij niet goed genoeg was. Hoe kan dat nou? Artikel 23: vrijheid van onderwijs!

De eerste keer dat ik iemand hoorde zeggen: ‘In Nederland is nog nooit een school door de overheid gesloten omdat hij niet goed genoeg was,’ geloofde ik het niet. Ik zocht het uit, en het bleek nog waar te zijn ook. Hoe kan dat nou? Artikel 23! De vrijheid van onderwijs!

Rugzakjes afschaffen in speciaal onderwijs is moedig

Maar vergeet de ouders niet!

Staatssecretaris Dijksma schaft het rugzakje in het onderwijs af. Reden: van de 2 miljard die we hebben voor begeleiding van kinderen in het reguliere onderwijs blijft teveel in de bureaucratie hangen, het aantal rugzakjes is verdriedubbeld in 5 jaar tijd en tóch (of desondanks) stijgt het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs met 25%.