Sociale wetenschapper

Rob Gallenkamp is een sociale wetenschapper (sociologie en politicologie) en heeft gewerkt aan de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Hij schreef eerder over het buitenlands beleid van de Verenigde Staten. ‘Waarom Washington Meer Wapens Wil’ (1987, met een voorwoord van Jan Pronk).

Hoezo ‘moslimgeweld’?

De religieverklaring is op een enkele uitzondering na moeilijk of niet hard te maken

In een lezenswaardig artikel bespreekt Joyce Brekelmans de dilemma’s rond de term moslimgeweld. Ze toont weinig sympathie voor zogeheten ‘benoemers’, personen die vinden dat je problemen duidelijk moet benoemen, en dat doen door blikken wandaden van moslims open te trekken.

De liberale kerk is niet gescheiden van de staat

Over het heilige geloof in het economisch liberalisme

Principieel bestaan er geen wezenlijke verschillen tussen Christendom, Socialisme, Jodendom, Islam en Liberalisme. Ja, de inhoud van zulke geloofssystemen of ideologieën verschilt, maar ze berusten op dezelfde beginselen. Het zijn allemaal sterk gevoelde, door grote groepen gedeelde denkwijzen. Ze bevatten allen een bepaalde interpretatie van de wereld en een reeks bij die interpretatie behorende gedragsregels. Ze laten zich ook moeilijk weerleggen. Het bestaan van God ontkennen zal op een gelovige weinig indruk maken. En tenslotte is uit naam van al deze ideologieën geweld gebruikt. Om een invloedssfeer uit te breiden, maar ook om die te verdedigen tegen aanspraken van staten of groepen met rivaliserende denkwijzen.