Lobbyist en Politiek Filosoof

Robbert Baruch is Manager Public Affairs bij Buma/Stemra. Hij is op 12 oktober 1967 in Amsterdam geboren. Hij studeerde Politicologie (Politieke Filosofie) en Bestuurskunde in Leiden en Theologie in Amsterdam en Jeruzalem. Zijn studie politicologie rondde hij af met een scriptie over Vondel's Palamedes en de 17e-eeuwse Nederlandse politieke filosofie. Na zijn studie werkte hij achtereenvolgens als communicatiestrateeg bij een internationaal reclamebureau, communicatiemanager bij de ING Groep, bestuursadviseur, wethouder van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord en lobbyist voor het Verbond van Verzekeraars in Den Haag.

Media publiceren onzin over Van Aartsen en de sharia-driehoek

Juist van journalisten en politici mogen we wel wat meer kritisch denkvermogen en feitenonderzoek verwachten. 

Jozias van Aartsen moet weg want hij heeft gefaald als burgemeester. Toen in de shariadriehoek (een no-go area in de Haagse Schilderswijk) met hakenkruisvlaggen werd gezwaaid en door de Haagse moslims Joden met de dood bedreigd werden, greep hij immers niet in.

Pimp de Directoraten-Generaal

Er is maar een handvol portefeuilles dat er toe doet.  Europese politici moeten nu maar eens prioriteiten gaan stellen en voor de troepen uit lopen

We mogen Roemenië en België wel dankbaar zijn. Vorige week donderdag besloten beide landen een vrouw af te vaardigen naar de Commissie waardoor het aantal vrouwen dat voorgedragen is voor een Commissiepost negen bedraagt; naar wens van het Europees Parlement. Daarmee is een belangrijke stap in de EUdoku van Juncker gezet.

De EUdoku van Juncker

Kandidatenlijsten voor verkiezingen zijn net als sudoku puzzels

De meeste grote politieke partijen (en de partijen die vroeger wat groter waren, maar nog niet aan hun nieuwe omvang gewend zijn) vullen hun kandidatenlijsten voor verkiezingen vaak in als was het een Sudoku.

Wie geraakt is door de ISIS-demonstratie zou aangifte moeten doen!

Feit is dat een groep Hagenaars en andere groep Hagenaars bedreigt en doodwenst, en dat burgemeester Van Aartsen dat heeft laten gebeuren

Vanaf zijn vakantie-adres laat de burgemeester van Den Haag weten ‘geraakt’ te zijn door de aantijging dat hij niet hard genoeg opgetreden zou hebben tegen de anti-Joodse demonstraties. “Nimmer heeft hij, of is op zijn gezag gezegd, dat tijdens de demonstratie van 24 juli geen morele grenzen zijn overschreden”, zegt de gemeente nu.

Israël en de Palestijnen hebben elkaar nodig

Het liefst zou ik zowel tegen de pro-Israël als tegen de pro-Palestina-demonstraties willen demonstreren

Voor de meesten van ons is het makkelijk. We zijn in Nederland, hebben een baan, pensioen of uitkering, en vooral heel makkelijk praten. Wij zitten niet in schuilkelders, we krijgen geen telefoontje dat het huis naast ons over een minuut platgebombardeerd wordt. Wij hoeven niet het leger in, onze kinderen hoeven niet het leger in, en we hoeven ons geen enorme zorgen te maken als ze wat later thuis zijn. We hebben een paspoort en kunnen reizen. Als we ergens willen wonen is er niemand die tegen ons zegt dat we vanwege onze afkomst er niet gewenst zijn. Wij hebben makkelijk praten.

Zo kwetsbaar is het dus

Europa moet laten zien wie zijn vriend is, en wie zijn vijand

Er staat een muur om Europa. Althans, zo lijkt het. Wat buiten die muur gebeurt interesseert ons doorgaans niet zo. De burgeroorlogen in Zuid-Soedan, Syrië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Irak met hun tienduizenden doden kunnen op weinig interesse rekenen, net zo min als vluchtelingen: hoewel de stromen en omvang bekend zijn, is er weinig aandacht, minder sympathie en de hulp is omvangrijk maar onvoldoende. Uitzondering is de oorlog tussen Israel en Hamas.

Meepraten? Praat eens met een liberaal!

De Nederlandse invloed in Europa is niet optimaal en niet evenredig verdeeld

Gisteravond was de tweemaandelijkse borrel van de Permanente Vertegenwoordiging (“PV”) in Brussel, in Straatsburg. Een zeer toe te juichen initiatief: Nederlandse Europarlementariërs en andere belanghebbenden bespreken informeel met elkaar wat er speelt in Brussel en Straatsburg. Een beetje de dinsdagmiddag in de Tweede Kamer: iedereen komt elkaar weer eens tegen. Althans: bijna iedereen.

Voorbeeldig islamitisch gedrag

Vooral islamitische Hagenaars grepen in bij de pro-ISIS demonstratie en lieten zo zien dat zij het oneens waren met wat de ISIS-aanhangers zeggen

Vrijdag vond in Den Haag een demonstratie plaats van aanhangers van ISIS. CDA en ChristenUnie hadden in de Tweede Kamer gepleit voor een verbod op de demonstratie. Dat is geen gekke gedachte: volgens de VN is ISIS een terroristische organisatie. Logischerwijs verwees minister Timmermans de zaak naar de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag.

Voorwaarts en niet vergeten

Andere oplossingen dan "we moeten met de leden gaan praten" hoor ik niet van PvdA-critici

Het is bijna reces en er is weinig nieuws te melden, dus de kranten schrijven weer over partijgenoten die elkaar in de haren vliegen. Tijdens de verhoren van Bos en Vogelaar in het kader van de Parlementaire enquête bleek dat er vooraf niet bepaald afspraken waren gemaakt over de te geven antwoorden (op zich prijzenswaardig in deze tijden van matchfixing), en er was een ingezonden brief in NRC van Terphuis met flankaanvallen van Koole en Sie. Dat kan ook anders.

So you think you can Anne Frank

Hoewel Joden al eeuwen lang vervolgd, uitgemoord, gemarginaliseerd, belachelijk gemaakt en uitgewezen worden, is de essentie van Joodse identiteit niet slachtofferschap

Net als veel andere mensen vond ik het idee om een Holocaustpornografische Anne Frankoptocht te houden in eerste instantie vooral grappig. Ik grapte dan ook mee: de kleding moet geleverd worden, net als toen, door Hugo Boss, en in de optocht moeten typische herkenbare figuren terugkomen, zoals de bankier, de diamantslijper, een violist en – voor de balans – een revolutionair type met een verwilderde baard en een klein brilletje. Verder moet er een “So you think you can Anne Frank” komen met lookalikes. Als hoofdsponsor dacht ik aan Krupp, Zeiss of Volkswagen.

Meer zien