Voorzitter ROOD Amsterdam

Robert Brand (Vlissingen, 1986) is voorzitter van ROOD Amsterdam, jong in de SP.

Stop de uitverkoop van ons onderwijs!

Hoger onderwijs verkoopt intellectuele autonomie aan de hoogste bieder

Deze weken staan voor veel studenten in het teken van de introductieweken op de hogescholen en universiteiten, zo ook in Amsterdam. Het is een goed gebruik dat in deze periode studenten kennis maken met het Amsterdamse verenigingsleven, waaronder sportclubs, studieverenigingen en politieke partijen. Op deze manier kunnen studenten een plek vinden waar zij terecht kunnen voor hun hobby’s, interesses en idealen.