Als de nood het hoogst is,dan is de vernieling nabij,
Roberto