Rob Moddemeijer is een holist, verbinder, Zijn passie is het tonen op welke eenvoud complexiteit is opgebouwd, en hoe vermeende complexiteit de aandacht af kan leiden van probleem en oplossing. Hij wil laten zien hoe tegenstellingen een gemeenschappelijke bron hebben, hoe het verschillen zijn in aanpak naar eenzelfde doel. Het is niet alleen belangrijk om verschillend te zijn, maar ook om het te blijven. Alleen dan zijn we in staat van het nu in de toekomst te komen, zonder te hunkeren naar het verleden, dat tot DIT heden heeft geleid.
Rob's levenspad heeft hem in staat gesteld om vanuit de zijlijn, nauwelijks gehinderd door opgelegde dogma's of vanzelfsprekendheden, voortdurend bezig te zijn met de vraag waarom iedereen doet wat hij doet, wat dat betekent, en wat het betekent als je er buiten staat met de prangende vraag "Wil ik daar nou bij horen of niet".
Het maakte me bewuster dan menig ander mens van de betekenis en waarde van onderlinge verbondenheid. (en hoe je daar niet onderuit kunt komen!)
Het maakte me ook bewuster dan menig ander voor de betekenis van anders zijn, dat vol houden zonder er een strijd van te (laten) maken.
En de grootste les uit mijn bestaan is "Onzekerheid is regel. Zekerheden zijn fictie", later aangevuld met "Als je een schijnwerkelijkheid in het leven roept, dan is in die schijnwerkelijkheid de schijnzekerheid wel degelijk zeker!"

Rob is een geboren "alien" die gaande zijn leven steeds meer IN het leven is gaan staan in plaats van er naast. Zijn verwondering over hoe mensen elkaar weten te verdragen en lief te hebben, en ook niet, is nog steeds heel groot. Soms begrijpt hij het, maar hij begrijpt niet dat het zo moeilijk is ak ook niet.
Hij studeerde industriële vormgeving en werkte als business consultant/informatie-analist in de wereld van de IT. Prima leerscholen, die zowel van binnenuit als buitenaf mens, Fortune500-bedrijf, overheid, machtspel, controle, lust, begeerte, (on)vrijheid, frustratie en passie, uitbuiting en afschuiven in alle mogelijke combinaties lieten zien.
Rob wil verbinden. Hij wil dat de mens zichzelf kan en mag zijn, en dat het nest warm genoeg is zodat iedereen de versie van zichzelf kan ontwikkelen die zijn geluk kan vinden, liefdevol opgenomen in dit warme nest van elkaar respecterende en aanvullende ongelijken.