Sectorhoofd FNV Vervoer

Roel Berghuis (1957) is van 1975 tot 1992 werkzaam geweest als Smelter bij Hoogovens te IJmuiden. In die periode was hij actief vakbondskaderlid in de toenmalige Industriebond FNV. Vanaf 1992 tot heden is hij werkzaam bij de FNV in verschillende bezoldigde functies. Vanaf 2000 is hij vakbondsbestuurder voor FNV en vanaf 2005 tot 2014 vertegenwoordigde hij de leden van FNV Spoor als vakbondsbestuurder/onderhandelaar bij de Nederlandse Spoorwegen. Vanaf 2014 is hij sectorhoofd van FNV Vervoer.

De kloof tussen de politici en de vakmensen

Ondanks het aangetoonde failliet van de marktwerking, meent de politiek alsnog succes te moeten nastreven door nóg meer marktwerking

Het is een bekend probleem in politiek Den Haag: de kloof tussen beleid en uitvoering. De wetgever zet mooie politieke beloften aan de burger om in regelgeving, en vervolgens moeten uitvoeringsinstanties zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat hier handen en voeten aan geven. Deze laatste partijen constateren echter niet zelden dat het beleid niet goed uitvoerbaar […]

FNV, keer terug naar de werkvloer

Laten we ons als vakbeweging als makke schapen naar de slachtbank leiden? Het antwoord op deze vraag moet natuurlijk NEE zijn, we zijn geen makke schapen!

Telt de FNV nog wel mee in Nederland Polderland? Den Haag luistert al lang niet meer naar de wensen van de vakbeweging en de werkgevers varen een compleet eigen (ram)koers. Wil de FNV zichzelf nog op de kaart zetten, dan zal de bond radicaal voor de werkvloer moeten kiezen. Na de voor progressief Nederland desastreus […]

Geen marktwerking, maar samenwerking

Het is tijd voor een nieuwe visie in de spoorsector

De controverse rond het achtergehouden inspectierapport over de aanbesteding van het onderhoudsgebied Amersfoort is tekenend voor de huidige situatie in de spoorsector. Dat vindt vakbond FNV Spoor. En het is maar één van de vele voorbeelden van de afgelopen jaren. Om de woorden ‘sneeuw’ en ‘Fyra’ maar niet eens te gebruiken.

Het raadsel Fyra moet worden opgelost

Voor een goed begrip kan het geen kwaad even terug te kijken naar de geschiedenis van de hogesnelheidslijn in Nederland

De hogesnelheidstrein Fyra rijdt zichzelf stuk op brokken ijs. Een schande, een debacle, roept de goegemeente die eist dat de onderste steen boven komt. Oppositiepartijen D66 en CDA hebben daarom om een parlementaire enquête gevraagd, maar kregen geen meerderheid van de Tweede Kamer mee. Dit verbaast mij niet, want de politiek voelt er natuurlijk niet voor om zichzelf op de vingers te tikken.

Veiligheid en concurrentie op het spoor gaan niet samen

Hebben wij niet al voldoende signalen gegeven dat marktwerking en verplichte aanbesteding van spoorlijnen meer na- dan voordelen heeft?

Met de verkiezingen en de kabinetsformatie achter de rug, vraagt de politiek weer alle aandacht. Zowel binnen als buiten onze landsgrenzen. De Tweede Kamer spreekt binnenkort opnieuw over de marktwerking op het spoor. De Europese Commissie op zijn beurt vraagt aandacht voor een nieuwe Single Market Act II met een nóg verdergaande opheffing van de barrières voor het vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen. Eén van de punten hierin: een nóg verdere liberalisering van binnenlandse treindiensten.

Haat en liefde in de spoorsector

De spoorsector anno 2012: de elkaar beconcurrerende spoorbedrijven haten elkaar dan wel misschien, maar ze kunnen ook niet zonder elkaar

“Het grote probleem van de spoorsector is dat niemand durft te zeggen wat er mis gaat.” Dat zei spoorjournalist Sander Heijne van de Volkskrant onlangs op een verkiezingsdebat dat reizigersorganisatie Rover en Railforum hadden georganiseerd. Het werd even muisstil in de zaal. De vraag is natuurlijk waarom er zo moeilijk wordt gedaan over wat er mis gaat in de sector.

ProRail op laten gaan in Rijkswaterstaat vergroot spoorchaos

Laat ProRail en NS onder één leiding komen van een concerndirectie

VVD Tweede Kamerlid Aptroot liet deze week opnieuw van zich horen en wil dat spoorbeheerder ProRail opgaat in Rijkswaterstaat, een dienst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit zou er toe moeten leiden dat de minister meer zeggenschap krijgt op de prestaties en bedrijfsvoering van de spoorbeheerder. Het is een rare gewaarwording om de VVD voorstellen te zien doen voor meer staatsbemoeienis. Is dit een verandering van denken van deze toonaangevende marktdenkpartij in een aanstaande coalitie met de SP?

De minister mag geen nieuwe treinbotsing op haar geweten hebben

Schultz van Haegen heeft toegezegd dat 415 seinen versneld uitgerust zullen worden met betere beveiliging. Dat is een eerste stap maar dat is naar mijn mening nog tekort

De dramatische botsing van twee treinen op zaterdag 21 april jl. in Amsterdam heeft voor veel opschudding gezorgd. Bij het publiek, het personeel van de spoorwegen en de spoorsector trilt nog na. Daags na deze botsing was er nog een bijna botsing in Utrecht die grote gelijkenis vertoonde met de eerdere botsing. Volgens de ongewoon snelle onderzoekers van de Inspectie zou het gaan om het missen van een rood sein. En in beide gevallen waren de seinplaatsen niet uitgerust met het zogenaamde Automatische Trein Beïnvloedingssysteem-Verbeterde versie (ATB-Vv).

Een herkenbare vakbeweging, wie wil dat niet?

Pensioenakkoord blijft tikkende tijdbom

Er is vernieuwend leiderschap in de FNV nodig met lef, visie en daadkracht en die in staat is om de FNV in een toenemend polariserend klimaat op koers te houden. Als de verkenners Wijffels en Noten dit bedoelen dan gloort er een goede toekomst voor een brede vakbeweging.

Derde historisch foute spoorkeuze dreigt

Hoeveel fouten mag je maken op het spoor?

‘Minister Schultz van Haegen wil spoor opknippen’, kopte De Telegraaf op dinsdag 8 november jl. Volgens deze krant overweegt de minister de stoptreinen in Limburg en het Noorden van het land bij NS weg te halen en op de markt te brengen. Als dit voornemen van de minister waar is dan is dat de derde historische vergissing op rij op het Nederlandse spoor.

Meer zien