Politicoloog

Roeland Stolk, MA (1987) is politicoloog en studeert op dit moment af in de bestuurskunde op de ontwikkeling van (de overheidsresponsies op) rechts-radicalisme (Universiteit Leiden). Daarnaast is hij werkzaam bij de marktgroep Veiligheid en Openbaar Bestuur van adviesbureau Berenschot.

Cohen, het gaat niet enkel om cultuurverandering

Cohen's vragen verdienen antwoorden. Over de Nederlandse publieke sector en het vraagstuk van presteren

Tijdens zijn lezing van 10 november, die ook op deze site gepubliceerd is, ging Job Cohen in op problemen van de Nederlandse publieke sector. Daarbij stond hij specifiek stil bij de op het presteren van de ambtelijke dienst en bij de vaak gebrekkige onderlinge afstemming van de ambtelijke diensten. De vragen van de leider van de PvdA zijn goed en sluiten aan bij knelpunten die burgers terecht ervaren in de publieke dienstverlening. De antwoorden echter niet.

Verleg de focus in de discussie over Noorwegen

Is Nederland voldoende in staat een dergelijke aanslag te voorkomen?

De aanslag in Noorwegen is verschrikkelijk, maar vanuit bestuurskundig en politiek perspectief ook buitengewoon interessant. Daarom is het verbazingwekkend dat de publieke discussie zich nu voornamelijk op schuldvragen richt en niet op de veel relevantere vraag over hoe goed het Nederlandse systeem voorziet in het voorkomen van vergelijkbare incidenten op eigen bodem. Het antwoord op deze vraag levert voer voor discussie over het Nederlandse beleid.