Oud SP-Statenlid provincie Zeeland

Roland van Tilborg (1971, Rotterdam) woont in Sint Maartensdijk en was onder andere SP Statenlid in Zeeland. Hij is iemand die schrijft over actuele zaken en gebeurtenissen maar ook nog wel eens graag terugdenkt aan het verleden en probeert het geleerde naar het heden te vertalen. Steekwoorden die van toepassing zijn op Roland : Atheïst, Darwin, generalistisch, sociaal, open mind, vader, natuur, politiek, milieu, leefbaarheid.

De SP en het verstommen van kritiek

Volgens mij kan dit soort energie beter gebruikt worden om te zorgen dat deze (bijna altijd constructief bedoelde) kritiek niet meer nodig is

Tsja….. alles wat ik er (nu) over schrijf kan (en zal) door menigeen als natrappen en moddergooien gezien worden. Het is maar net hoe je er mee omgaat en het interpreteert. Heb nog wel even getwijfeld of ik een reactie op het artikel uit NRC over de SP zou schrijven. Maar deze keer kan ik […]

Kinderen kunnen prima zelf nadenken over het klimaat

Psychiater Esther van Fenema schrijft in de Telegraaf van 31 januari dat kinderen laten spijbelen om te demonstreren voor meer en betere klimaatmaatregelen 'kindermishandeling' is. Zelf dacht ik meer in de richting van 'jong geleerd is oud gedaan' en 'de jeugd heeft de toekomst'.

Mijn zoon, net 17 geworden, kwam laatst thuis van school en zei dat hij de klimaatspijbelaars begrijpt en dat ze met plannen rondlopen om met een groep van zijn school mee te gaan doen. Hij vroeg aan mij wat ik er van vond. “Prima idee, doen” zei ik. En geloof mij, hij is prima in […]

Een man met een depressie is nog te vaak een vreemde eend

Er wordt veel gesproken over de emancipatie van vrouwen. Maar als het over openheid bij psychische ziekten en aandoeningen gaat, is er voor mannen nog een hele wereld te winnen

Zo af en toe heb ik dat gevoel nog wel eens; een vreemde eend in de bijt… Sowieso iets wat min of meer een van de rode draden in mijn leven is. De laatste maanden is mijn kennissenkring (netwerk) behoorlijk aan het uitbreiden. Vooral op het gebied wat raakt aan burn-out en/of depressie, wel of […]

Depressief? Hoe kan dat nou? Jij bent altijd zo positief

Het zou toch heel normaal moeten zijn dat mensen hierover willen, kunnen en durven te praten zonder dat ze een negatief stempel krijgen.

Achteraf zijn er mensen die tegen mij zeggen: “maar hoe kan dat nou? Jij bent altijd zo positief en gezellig druk bezig. Ik heb nooit niks aan je gemerkt.” Steeds weer, dag in dag uit, was dat masker aanwezig. Het masker van ‘alles gaat prima met mij hoor’. Dat ging met de week, soms met […]

Waarom paait staatssecretaris Dekker de SGP?

Geld voor speciaal vervoer naar christelijke scholen kan beter besteed worden 

In het AD van 16 juli valt te lezen dat staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker gemeenten blijft verplichten om de in totaal 10 miljoen euro die beschikbaar is te moeten blijven besteden aan het vervoer van zo’n zesduizend christelijke leerlingen naar hun “eigen” school. Terwijl er een ruime Tweede Kamermeerderheid zich uitgesproken heeft om deze verplichting er juist van af te halen zodat gemeenten het geld beter in kunnen gaan zetten. Dit zal hard nodig zijn, gezien de grote storm(en) die op hen afkomt.

Consumeren of consuminderen? Dat is de vraag

Dank aan het CDA dat ze -onbedoeld- het voedselvraagstuk weer op de agenda hebben gezet

Staatssecretarissen, ministers liegen en kunnen/mogen gewoon blijven zitten!? Het hele sociale voorzieningenstelsel wordt systematisch afgebroken, record aantal werkelozen, en ga zo maar door…. Nee, zegt het CDA wij gaan eens vragen stellen over een havo examen Nederlands en dan specifiek over het opinie artikel van Roos Vonk uit 2010!

Burger zal grote verliezer zijn bij superprovincies

Doordat de gemeentes grote en logge organen worden kan het ook voor de burger betekenen dat de korte lijnen met de afdelingen en ambtenaren verdwijnen achter een dik gordijn op het toneel

Er wordt al jaren over gesproken… het samengaan van provincies. Sinds een paar maanden is dit dankzij het kabinet Rutte 1 en inmiddels Rutte 2 weer vol op in de aandacht. Onder leiding van minister Plasterk die ferm en strijdvaardig ten tonele verschijnt met deze roeping ‘dreigend’ in het rond zwaaiend. Decentralisatie, verbeterende slagkracht en efficiency als belangrijkste wapens met zich mee torsend. Er moeten meer taken en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid naar de ‘lagere’ overheden, provincies en gemeenten afgeschoven worden. Daar zou de burger beter van worden?!