Voormalig lid Provinciale Staten (SP)

Ron van Zeeland is van 2007 tot 2012 lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant voor de SP geweest. In 1993 werd hij voor het eerst gekozen voor de SP in de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch. In 1995 werd hij daarnaast gekozen tot voorzitter van het COC Den Bosch. Van 1998 tot 2000 was hij in dienst van de Rotterdamse SP-fractie.

Vaderland

Over hoe het liberale Nederland verdwijnt en het vertrouwen in de politiek verloren gaat

Er waren tijden dat je in het buitenland met trots uitlegde hoe liberaal Nederland was. Nu verkoopt een liberale premier zijn ziel aan homofobe christenen en xenofobe ‘vrijheidsstrijders’.

Religieuze intolerantie verdient protest

Ik heb lang getwijfeld of ik zou deelnemen aan de actie aanstaande zondag in en om de Sint Jan tegen de houding van de rk-kerk jegens homoseksuelen, vooral omdat ik mezelf niet meer als rooms-katholiek beschouw.

Toch meen ik ook mijn stem te moeten laten horen tegen een religieuze gezagsdrager die in Noord-Brabant nog altijd veel aanzien geniet. Iedereen, sommige politici voorop, rolt over elkaar heen van verontwaardiging als een conservatieve imam verkondigt dat homo’s met hun hoofd naar beneden van een hoog gebouw moeten worden geworpen. Maar de uitwerking van uitlatingen van katholieke pastoors en bisschoppen mag ook niet onderschat worden.