Onderwijsjournalist

Ronald Buitelaar was tot 1997 werkzaam in het onderwijs en maakte daarna de overstap naar de (onderwijs)journalistiek. Hij schrijft voornamelijk voor Rotterdamse opdrachtgevers en over het Rotterdamse onderwijs.

Publicaties


Verslonst het mbo? Een factcheck

Afkomst en geslacht bepalen voor een groot deel je kansen op het hbo

In een opinieartikel in de NRC van 24 oktober betoogt lerarenopleider Marcel Mooijman dat afnemend studiesucces van naar het hbo doorstromende mbo’ers de schuld is van het mbo. Daar verslonst men het onderwijs, weet de bij Hogeschool Rotterdam werkzame Mooijman. Ik checkte of zijn opvattingen overeenstemmen met de feiten.  Dát Mooijman zich beklaagt over de […]

De zin en onzin van reken- en taaltoetsen

De suggestie dat het niveau van het Nederlandse onderwijs daalt lijkt eerder ingegeven te worden door vrees voor alarmerende krantenkoppen dan gebaseerd te zijn op wetenschappelijke inzichten

Een lerarenopleiding die smalend wordt aangeduid als knip- en knutselacademie en kranten en tijdschriften die onophoudelijk berichten over juffen en meesters die onvergeeflijke spelfouten maken en slechter rekenen dan leerlingen van groep acht. Dat zijn rond 2006 de belangrijkste ingrediënten voor toenemende maatschappelijke onvrede en onrust in parlementaire kringen. ‘Het gaat van kwaad tot erger met de beheersing van rekenen en taal en daar moet een einde aan komen’, is de teneur van het breed gedeelde gevoel.

De juridisering van het onderwijs is een mythe

Amerikaanse toestanden in het onderwijs blijken schromelijk overdreven

‘Hoe het veilige schoolplein dreigt te veranderen in een juridisch strijdtoneel’. Brandpunt liet er zondagavond 16 juni geen twijfel over bestaan: ‘Amerikaanse toestanden in het Nederlandse onderwijs. Het aantal onderwijsrechtszaken stijgt in twee jaar tijd met veertig procent.’ Een onzin boodschap naar nu blijkt. Ik zocht uit wat er werkelijk aan de hand is.

Weten basisscholen wat er met ‘hun’ Citoscores gebeurt?

CBS koppelt citoscores aan privacygevoelige gezinsgegevens

Aanstaande maandag komt het CBS met een publicatie van ‘Citoscores naar inkomen en gezinssituatie’. Op Twitter vroeg ik me vrijdag af hoe het CBS in staat is om een koppeling te maken tussen Citoscores en gegevens over inkomen en gezinssituatie van de geteste leerlingen. Ik neem tenminste niet aan dat op het antwoordenformulier van Cito vermeld moet worden in wat voor gezin je opgroeit en hoeveel geld je paps en mams verdienen.

Excellente school of school die excellent werkt?

Laat het predicaat excellente school nu eens als effect hebben dat de belangstelling voor die hoopvolle ontwikkelingen in eigen land wordt versterkt

Gisteren, zo rond de klok van vier, verschenen de eerste juichende berichten op Twitter van scholen die het predicaat ‘excellente school’ in de wacht hadden weten te slepen. 52 van de 142 aangemelde scholen. Een klein percentage van het totaal aantal scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in ons land.