Historicus/schrijver

Ronald Havenaar (1950) is als historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In 1990 promoveerde hij op De tocht naar het onbekende — Het politieke denken van Jacques de Kadt en een jaar later bezorgde hij, in samenwerking met Maarten Brands en Patrick Dassen, bovendien een omvangrijke keuze uit de verspreide geschriften van deze spraakmakende politicus onder de titel De deftigheid in het gedrang. In 1993 publiceerde hij Van Koude Oorlog naar nieuwe chaos (1939—1993) en in 2003 Muizenhol, een studie over het werk van Willem Frederik Hermans en diens opvattingen over Nederland. Voorts publiceert hij regelmatig artikelen en besprekingen in Vrij Nederland en NRC Handelsblad, voornamelijk over internationale politiek.

Martin Bosma, te licht bevonden

Historicus Ronald Havenaar toont aan dat Bosma uit zijn nek kletst

In zijn boek De schijn-élite van de valse munters (2010) beroept PVV-ideoloog Martin Bosma zich gretig op het werk van politicus en publicist Jacques de Kadt (1897–1988). Wat hem vooral in zijn politieke leermeester bevalt, is diens pleidooi voor een weerbare democratie, die de strijd met haar tegenstanders opzoekt. Maar terwijl volgens De Kadt elke politiek gebaseerd moet zijn op zakelijkheid, kennis en inzicht, zijn dit precies de kenmerken die aan Bosma’s gedachtegoed ontbreken. Bij hem zijn kennis en inzicht vervangen door schrille dogmatiek, geloofsijver en missiedrang. Historicus Ronald Havenaar toont aan dat Bosma uit zijn nek kletst.

“Men moet het gedachtegoed van de vijand serieus bestuderen, om hem des te beter te kunnen verslaan.” Zo luidde een van de uitgangspunten van De Kadt. Moge dit schotschrift daartoe een bijdrage leveren!’