Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ronald Plasterk is minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 2007 tot 2010 was hij voor de Partij van de Arbeid minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV. Voor zijn ministerschap was hij als hoogleraar aangesloten bij de Universiteit van Utrecht. Plasterk bioloog, gespecialiseerd in de moleculaire genetica.

Alle topinkomens aan banden leggen

We moeten sober omgaan met gemeenschapsgeld en de kwaliteit van de publieke sector waarborgen

De Partij van de Arbeid staat voor een sterke (semi-) publieke sector, waarin gemeenschapsgeld zorgvuldig wordt besteed. Juist omdat de collectieve sector wordt betaald met geld van ons allemaal, en taken vervult die essentieel zijn voor een goed leven, moeten we sober omgaan met gemeenschapsgeld. Op aandringen van de PvdA werd eerder al het maximaal […]

Een eerlijke hervorming van de hypotheekrenteaftrek

Weekers gaat verder dan het Kunduz-akkoord

Uit de plannen van staatssecretaris Weekers blijkt dat de beperking van de hypotheekrenteaftrek verder gaat dan in het Kunduz-akkoord is afgesproken. Alleen huiseigenaren die daadwerkelijk aflossen kunnen in de toekomst aanspraak maken op renteaftrek. Hierdoor stijgen voor velen de maandlasten met honderden euro’s per maand en zullen mensen worden afgeschrikt om een huis te kopen.

Spies moet stoppen met weigeren

De wet zegt dat het huwelijk openstaat ongeacht geslacht, en trouwambtenaren moeten de wet uitvoeren

Om meerdere redenen buitengewoon stuitend. Zo zou ik de weigering van het kabinet om een verbod uit te vaardigen op gewetensbezwaarde trouwambtenaren willen typeren.

De Rutte Recessie

[Video] Het uitzonderlijk domme beleid van kabinet Rutte heeft het met zijn taboes klaargespeeld om Nederland als enige land in Europa in een recessie te doen belanden

Gek dat de aanstichter de broekriem niet hoeft aan te halen

Met zeven maatregelen zou de financiële sector stabiel kunnen worden gemaakt

De financiële sector is de bloedsomloop van de reële economie: ze transporteert, buffert, en verdeelt de ingrediënten die nodig zijn. Zijn taak is goede service te verlenen in het betalingsverkeer, kredieten te verschaffen voor investeringen, spaargeld van mensen op een veilige, rendabele en kostenefficiënte manier te beheren, en de stabiliteit van het gehele stelsel te garanderen. In plaats daarvan zijn onveilige beleggingsverzekeringen verkocht, is spaargeld verdampt, en is een wereldcrisis ontstaan waarvoor de burgers en bedrijven nog lang zullen betalen.

Maak noodfonds met voldoende vuurkracht

Het is buitengewoon onverstandig dat het kabinet verhoging van het fonds nu uitsluit

De Europese regeringsleiders hebben het er de afgelopen maanden grandioos bij laten zitten. Wat op 21 juli bedoeld was als moment van eensgezinde daadkracht – de bijeenkomst van de hoogste politieke macht in Europa die een eind zou maken aan elke twijfel over de Europese vastberadenheid om de Griekse crisis op te lossen – werd een fiasco. Een aaneenschakeling van Finse garantie-eisen, Nederlandse rekenfouten, Duitse vetowensen en Grieks terugkrabbelen, gecombineerd met herhaaldelijk ongelukkige communicatie, heeft het ‘besluit’ van 21 juli veel geloofwaardigheid ontnomen. Laat de regeringsleiders doen wat er moet gebeuren: creëer een noodfonds met voldoende vuurkracht, en los het probleem snel en afdoende op.

Nog altijd vragen over reddingsplan Griekenland

Het is de hoogste tijd dat premier Rutte een keer het hele verhaal vertelt over het nieuwe steunplan aan Griekenland

Weliswaar heeft de Tweede Kamer sinds woensdag eindelijk goed zicht gekregen op wat er tijdens de Eurotop op 21 juli is afgesproken, maar er staan nog een aantal belangrijke vragen open. Op initiatief van PvdA en D66 debatteert de Kamer volgende week hierover met de premier en met minister De Jager. Het lijkt erop dat het kabinet steeds de halve waarheid vertelt.

Geen verhoging budget juist goed voor de EU

Draagvlak voor de EU creëer je door zuinigheid, niet door blanco cheques te tekenen. Co-auteur: PvdA europarlementariër Thijs Berman

Vandaag stemt de Kamer over een motie van de PvdA en de ChristenUnie die de regering oproept niet akkoord te gaan met het verhogen van de begroting van de Europese Unie. De begroting van de EU is nu 142 miljard, en zou dat wat de PvdA betreft moeten blijven. De EU maakt haar begrotingen steeds per periode van vijf jaar, en daarbij geldt ‘eenparigheid’, wat betekent dat elk land, dus ook Nederland vetorecht heeft.

Effectiever toezicht op financiële producten

Het is mij een doorn in het oog dat er nog steeds onwenselijke financiële producten worden aangeboden, na het echec met de woekerpolissen

Financiële producten moeten in het belang van de consument zijn en in ieder geval kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk. Helaas is het nog altijd niet vanzelfsprekend dat producten aan die eisen voldoen, omdat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nog steeds voorbeelden van onwenselijke producten ziet.

Verleng de lening van Griekenland

We hadden nooit in deze situatie mogen komen, maar we zitten er nu in. De schade van stoere maatregelen, zoals uit de euro zetten of herstructureren is te groot voor de burgers van de rest van Europa

Griekenland heeft een potje gemaakt van haar financiën, kan daardoor op de financiële markten geen geld meer lenen, is feitelijk failliet, maar het lot van het land is monetair verbonden aan het onze. We hadden nooit in deze situatie mogen komen, maar we zitten er nu in. De schade van stoere maatregelen, zoals uit de euro zetten of herstructureren is te groot voor de burgers van de rest van Europa. Daarom is de enige uitweg om de schulden voor een langere periode uit te zetten, zodat de Grieken meer jaren de tijd krijgen om de schulden terug te betalen en hun economie op te bouwen.

Meer zien