Actief in politiek (SP, Provinciale Staten Noord-Brabant) en homobeweging.