Programmamanager WO=MEN

Roos van Os is programmamanager Duurzame Economische Ontwikkeling bij genderplatform WO=MEN. WO=MEN zet zich al tien jaar in een feministisch Nederlandse buitenland beleid. Roos heeft een achtergrond in beleidssociologie en internationaal recht.

Tijd dat minister Kaag ambities echt uitvoert en vrouwenrechten centraal stelt

'De huidige aanpak schiet tekort. Het blijft allemaal vrijwillig, vrijblijvend en zelfregulerend. Controlemechanismes ontbreken, noemenswaardige resultaten ook, en bedrijven blijven buiten schot'

Dit is een gezamenlijke publicatie van Roos van Os, Barbara van Male (WO=MEN), Kelly Groen (ActionAid) en Caroline Wildeman (Hivos) Op Internationale Vrouwendag twitterde minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dat vrouwelijke ondernemers bijdragen aan armoedebestrijding, economische groei en een duurzame samenleving. Maar in de praktijk gaat dit anders in zijn werk. Genderongelijkheid is […]