Tweede Kamerlid PvdA

Roos Vermeij is Tweede Kamerlid voor de PvdA en woordvoerder op het gebied van Arbeidsmarkt, Sociaal Akkoord, AOW en Pensioenen. Ze was directielid van TransLink Systems (het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de OV-chipkaart). Zij werkte eerder als adviseur van minister Netelenbos.

Eerlijke kansen op de arbeidsmarkt

Iedereen telt volledig mee en is volwaardig onderdeel van de Nederlandse samenleving

Iedereen verdient een gelijke en eerlijke kans om aan het werk te komen. Dat mensen langs de zijlijn staan puur en alleen vanwege hun afkomst, geloof, leeftijd, geslacht of geaardheid is onaanvaardbaar. Toch wordt discriminatie op de arbeidsmarkt nog te vaak ervaren. Bijvoorbeeld in het geval van de Groningse Bas van der Meer die werd […]

Pensioen, ingewikkelder dan kabinetsbeleid alleen

Het Nibud gooit alles op een hoop, maar er is wel onderscheid te maken. De pensioenfondsen zitten ook in zwaar weer

De Partij van de Arbeid wil dat ouderen een goed pensioen kunnen genieten. De ouderen van nu én de ouderen van morgen. Veel ouderen maken zich echter zorgen. Ik krijg dan ook veel brieven of mails van mensen die denken dat ze er dankzij het kabinet fors op achteruitgaan. Dat is niet zo. Dit is hoe het zit.

Pensioenakkoord: toezeggingen Kamp onvoldoende

Soms moet je teruggaan naar de reden waarom je iets ook alweer vindt

De stappen die de minister heeft gezet naar een pensioenakkoord, zijn niet genoeg. Voor mensen die lang hebben gewerkt en weinig verdiend, is het nog steeds moeilijk te stoppen op zijn of haar 65e. En daar doen we het juist voor, dat kan niemand zijn ontgaan. De PvdA is ervan overtuigd dat we langer moeten gaan doorwerken, maar voor deze mensen moet echt een betere oplossing komen.

Minister Kamp speelt spelletjes met AOW

Kamp speelt blufpoker: een wet voorstellen om de sociale partners onder druk te zetten

Minister Kamp stuurde gisteren zijn voorstel voor een hogere AOW-leeftijd naar de Tweede Kamer. Een mager voorstel: de leeftijd gaat in 1 keer naar 66 zonder aanvullende maatregelen. Er wordt niets gedaan voor ouderen op de arbeidsmarkt, er komt geen overbrugging voor mensen die op latere leeftijd arbeidsongeschikt of werkloos worden. Niet alleen de PvdA vindt dit een beroerd voorstel. Ook de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan voor de regering, vindt het AOW-voorstel van Kamp zo slecht dat ze heeft geadviseerd om het niet zo naar de Tweede Kamer te zenden.