oud-hacker / mede-oprichter xs4all

Rop Gonggrijp (1968) was drijvende kracht achter de techno-anarchisten Hack-Tic. In 1993 richtte deze groep de internetprovider op die later bekend werd onder de naam xs4all. In 2006 richtte hij met anderen wijvertrouwenstemcomputers.nl op en toonde fouten aan in het systeem dat gebruikt werd om bij verkiezingen een stem uit te brengen. De stemcomputers werden daarop afgeschaft.

Een 10-baans facepalm

Hoe Nederland discussieert over een blunder van formaat: de verbreding van de A2

Ik heb een nieuw land nodig want Nederland is verloren. Om dat te illustreren verwijs ik graag naar een artikel over een van de belangrijkste politieke kwesties van dit moment.