Student geschiedenis

Rosanne Schot (1995) studeert geschiedenis aan de Universiteit Leiden. "She is too fond of books and it has turned her brain" zoals Louisa May Alcott zou zeggen.

Stef Blok en de irrationaliteit van de vrouw

Door het vasthouden aan stereotype beelden van vrouwelijke kwaliteiten worden vrouwen uitgesloten. Mannen die zichzelf verheffen tot de ‘rationele’ standaard houden zo een seksistische hiërarchie in stand

Wat waardeert Stef Blok in vrouwen? Dit vroeg de Volkskrant in een interview met de VVD-prominent en voormalig minister van Veiligheid en Justitie afgelopen week. Het antwoord van Blok: Het idee dat vrouwen de irrationele tegenhanger zijn van de rationele man doet het al eeuwen goed, vooral onder mannen. Dat de ideeën over kwaliteiten van […]