Nederlandse Boa Bond, onderdeel van FNV Veiligheid

Ruud Kuin is sinds mei 2013 vicevoorzitter in het dagelijks bestuur van de FNV. Kuin (Haarlem, 1961) is al bijna 30 jaar een gevestigde naam binnen de FNV. In 1986 begint hij als districtsmedewerker en coördinator Noord-Holland voor FNV Jongerenbeweging. Van 1989 tot 1997 is hij kwestiebehandelaar voor de FNV Horecabond, waarna hij voor drie jaar coördinator van diezelfde bond is.

Boa’s eisen verdedigingsmiddelen!

Boa’s (buitengewoon opsporings ambtenaren) komen steeds meer in de frontlinie, maar zonder verdedigingsmiddelen, omdat de politie zich om allerlei redenen terugtrekt

Beste meneer Grapperhaus, Begin december hielden twee Boa’s in het centrum van Amsterdam iemand aan. Die persoon verzette zich, en moest op de grond worden gelegd om in bedwang te kunnen worden gehouden. Er kwamen mensen om heen staan. Een van de omstanders filmde de boa’s met zijn telefoon, en schreeuwde tegelijkertijd dat de persoon […]

Bestuursverkiezing FNV gaat over ‘één FNV’ of ‘eigen sector eerst’

'Willen we de trend keren waarbij werknemers steeds meer verliezen en aandeelhouders een steeds groter deel van de opbrengst krijgen, dan moeten we een gezamenlijke koers varen en een gezamenlijke solidaire vuist maken.'

Op 11 mei bepaalt het Ledenparlement van de FNV de koers voor de komende vier jaar en kiest een nieuw bestuur. Anders dan bij de voorzittersverkiezing valt er dit keer echt wat te kiezen. Als kandidaten zijn we verheugd met de aandacht van Joop en ook het Financieel Dagblad voor de bestuursverkiezing van de FNV. […]

Verban kinderarmoede uit Nederland: verhoog het sociaal minimum

Steeds vaker zijn de ouders van deze kinderen niet werkloos, maar verdienen hun inkomen in kleine flexbaantjes of zijn zelfstandige

Deze week overhandigde de Sociaal Economische Raad haar advies Opgroeien zonder Armoede aan de demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken. Uit dit advies blijkt dat armoede onder kinderen in Nederland hardnekkig blijft. Volgens de laatste cijfers van het CBS groeiden in 2015 320.000 kinderen op met het risico op armoede. Voor 125.000 van hen was dit […]

Brede zorgcoalitie biedt kansen voor de zorg

De zorg is niet van de markt, maar is van ons

Vorige week berichtten de media dat de poging om tot een brede zorgcoalitie van politieke partijen en vakbonden te komen was mislukt. Wat de FNV betreft is dat voorbarig. Wij zien meer overeenkomsten dan verschillen tussen de partijen. De kiezer vindt zorg erg belangrijk. Ook daarom is het van belang om naar breed draagvlak voor […]

De loontruc van Rutte ontmaskerd

Balletje-balletje met de pensioenen van buschauffeurs en andere hocus pocus

En plotseling was daar de loondeal voor het overheidspersoneel. Maar waar toverde Rutte die centen ineens vandaan? FNV-vicevoorzitter Ruud Kuin geeft een inkijkje in de hoge hoed van Rutte.

Pak de werkloosheid aan, niet de werklozen

Dat mensen werken zonder loon is al langer gaande, maar neemt de afgelopen tijd zienderogen toe. Een gevaarlijke ontwikkeling

Ken je dat verhaal van die medewerker van de groenvoorziening die zijn baan verloor? Nou, hij werd ontslagen, en moest later om zijn bijstandsuitkering van 900 euro te behouden, verplicht zijn oude werk weer doen. Zonder dat daar zijn oude loon tegenover stond. Dit is typisch een voorbeeld van de creativiteit die veel gemeenten aanwenden om mensen die werk zoeken aan het werk te zetten. Pas maar op. Nog even en ook u moet onder het mom van tegenprestatie, participatie, of re-integratie uw gewone werk gaan doen, maar dan voor een bijstandsuitkering, dus feitelijk werk zonder loon.