Stephan Huijboom is filosoof en opiniemaker bij het Apostolisch Genootschap.