Schrijver

Said El Haji (1976, Marokko) is schrijver. Hij won in 2000 de El Hizjra-aanmoedigingsprijs voor het korte verhaal “De kleine Hamid”. In hetzelfde jaar publiceerde hij zijn debuutroman De dagen van Sjaitan. Wat volgde waren vele lezingen en voordrachten op talloze podia en fora. Ook werkte hij als columnist voor tal van regionale en landelijke kranten en bladen. In 2006 stelde hij de bloemlezing 25 onder de 35 samen, waarvoor 25 van de nieuwste lichting Vlaams-Nederlandse schrijvers onder 35 jaar werden geselecteerd. In datzelfde jaar verscheen Goddelijke duivel, zijn tweede roman. Najaar 2011 publiceerde El Haji zijn derde roman, De aankondiging.

De gewelddadige ziel

Tussen fysiek en verbaal geweld bestaan niet alleen maar verschillen

De aanslag in Parijs heeft mij aan het denken gezet over de moord op Theo van Gogh. Al hebben de daders van de aanslag in Parijs en die van de moord op Theo van Gogh verschillende motieven, in hun misdaad getuigen ze van een en dezelfde ideologie. We doen er goed om dat te zien, opdat we ons bevrijden van de kramp waarin we steeds schieten wanneer het om kritiek op de islam gaat.

Mijn vader is niet jouw moslim

Fascinerend gesprek tussen twee oude buurjongens over geloof, democratie en vrijheid

Een poosje terug schreef ik op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens een column over democratische opvoeding. Deze werd gedeeld op Facebook en zo kreeg ik een reactie onder ogen van een persoon die er blijk van gaf mij persoonlijk te kennen. Hij verwees naar mijn overleden vader en zei erbij dat hij, mijn vader dus, zich in zijn graf zou omdraaien als die wist wat ik allemaal over de islam schreef. Wie deze persoon was wist ik niet, want hij gebruikte niet zijn echte naam. Omdat ik benieuwd was naar zijn identiteit, hij die meende zich mijn vader toe te eigen voor het eigen gelijk, schreef ik hem diezelfde avond een persoonlijk bericht. Wat bleek? Het was een oude, acht jaar jongere, wijkgenoot. In de tijd dat ik als puber nog met enkele van zijn broers omging, was hij een jaar of acht. Het gesprek dat ik via de chat met hem had, is hieronder te lezen. Aangezien hij geen publiek figuur is en ik dus zijn privacy wil beschermen, heb ik zijn naam veranderd.

Tony Montana is een jihadist

'Net als Montana hebben de sympathisanten van IS een zeer cynisch wereldbeeld'

‘The only thing in this world that gives orders, is balls.’ Het is een van de vele gevleugelde uitspraken van cultheld Tony Montana uit de film Scarface. De reden dat ik hem hier aanhaal is vanwege een vraag die Marcel van Dam onlangs stelde in zijn column in de Volkskrant. Hij vroeg zich af waarom Islamitische Staat (IS) ook in het Westen veel moslimjongeren inspireert. Een paar dagen later antwoordde Martin Sommer hem in dezelfde krant dat er nu eenmaal niet alleen goede maar ook slechte mensen rondlopen. Thomas von der Dunk vond dat iets te simpel. Zelf droeg hij, wederom in de Volkskrant, wraak als verklaringsgrond aan. Wraak vanwege de discriminatie en uitsluiting die moslimjongeren in Europa ervaren. En vanwege de hypocrisie van de VS wanneer het op het beleid ten aanzien van Israël/Palestina, Egypte en Syrië aankomt. Hij schrijft: “Dat moslimjongeren dan concluderen dat democratie alleen maar door het Westen wordt gesteund indien die gelovige moslims van de macht afhoudt, is niet zo gek. De aantrekkelijkheid van IS berust op het feit dat IS met haar publieke onthoofdingen erin slaagt om het Westen te vernederen.” Zijn conclusie is dat de aantrekkingskracht van IS zal verdwijnen wanneer het Westen de eigen rol in het Midden-Oosten herziet.

Lessen in lawaai

De vraag die we moeten stellen is hoe we zelfmoord ten gevolge van pesten kunnen voorkomen

Wie gepest wordt en zich daarvoor schaamt, doet er goed aan de stilte te doorbreken met een schreeuw van jewelste. Het kan je leven redden. Wat dat betreft hebben de ouders Ribberink er uitstekend aan gedaan om de zelfmoord van hun zoon Tim onder de publieke aandacht te brengen. Ze zullen hun zoon er niet door terugkrijgen, noch zal het pesten erdoor uit de wereld worden geholpen, maar het doorbreekt de stilte van vele andere gepeste kinderen die met zelfmoordfantasieën rondlopen.

Het recht om niet te vasten

'Ongelovigen' vragen publiekelijk de aandacht in Marokko voor het niet-vasten

In Marokko hebben verschillende jongerenbewegingen aangekondigd om openbare lunches te organiseren tijdens de ramadan, die 20 juli 2012 begint. Met de actie “Wij vasten niet!” willen ze aandacht vragen voor het feit dat er in Marokko ook mensen leven die niet vasten. Volgens ene Rachid Touhtouh, een Marokkaanse socioloog, zijn er ‘altijd Marokkanen geweest die overdag eten tijdens de ramadan. Maar het is een nieuwe ontwikkeling dat nu wordt geprobeerd dit naar de publieke sfeer te trekken.’

Wees zéér geduldig in religieuze kwesties

Wie anno 2012 denkt dat je diepgewortelde religieuze plichten en gebruiken snel bij wet kunt verbieden, heeft het niet begrepen

Volgende week gaat in Egypte een nieuwe televisiezender de lucht in: Maria TV, vernoemd naar een van de negen (of veertien) vrouwen van de profeet Mohammed. De zender wil alleen vrouwen met niqaab in de uitzending. Kwestie van waardigheid, verklaart de baas van de zender, Safaa al-Reaie.

Higgs halleluja!

Wat de ontdekking betekent voor de denkwereld van een allochtone nerd

Hiermee wil ik getuigen van een grote blijdschap over een kapitale ontdekking, want het is mij een eer om in dezelfde tijd te leven als die van het Higgs-deeltje. Tegelijkertijd wil ik blijk geven van een lichte verontwaardiging over de wijze van berichtgeving waarmee de vondst gepaard gaat, u weet wel: de vraag naar het directe nut van het deeltje.

Laten we ongegeneerd krenterig zijn

Voor zover ik niet al mijn hele leven zuinig ben geweest en me daar misschien ook een beetje voor schaamde, weet ik mij door de crisis gesterkt om ongegeneerd krenterig te zijn

Voor het eerst ga ik stemmen op een partij die voor míjn belangen opkomt, omdat ik vind dat ik ook aandacht nodig heb. Dat is wat een afnemende bestaanszekerheid met mij doet.

Nederland aanbidt Calimero, de god van de verongelijktheid

Verongelijktheid is de nieuwe verontwaardiging

Laat ik drie voorbeelden aanhalen uit de zeer recente geschiedenis om dat te illustreren.

Dibi’s politieke vuur zal hem ver brengen

Ik voorspel dat Dibi de nieuwe leider wordt. De leden zullen hem prefereren. Niet vanwege de inhoud, maar vanwege de bezieling

Bewijst Tofik Dibi nu al dat hij ongeschikt is als politiek leider van GroenLinks, zoals Han van der Horst stelt? Ik durf het te betwijfelen. Sterker nog, dit is een droomstart voor iedere uitdager. Dibi heeft alles mee behalve het bestuur, dat zichzelf wegzet als archaïsch en ondemocratisch door zich overduidelijk te scharen achter een vrouw die inhoudelijk prima functioneert maar emotioneel even veel ‘doet’ als een stekkerdoos. Het was niet alleen maar venijnig bedoeld toen Geert Wilders zei dat de stekker er bij haar nog nooit in gezeten heeft. Wat is het dan dat Dibi geschikt maakt?

Meer zien