Docent-onderzoeker verpleegkunde bij Hogeschool Inholland

MSc MANP, Docent-onderzoeker verpleegkunde, Hogeschool Inholland Amsterdam

De cao is de sleutel om herstelplan zorg wél te laten slagen

Een plan om met behoud van kwaliteit zoveel zorg te gaan leveren, kan alleen slagen als het ook concrete actiepunten bevat om personeel in deze extreme omstandigheden gezond en vitaal te houden

Minister Tamara van Ark van Medische Zorg kwam afgelopen week met een ambitieus plan: voor het eind van 2021 moet alle achterstallige zorg ingehaald zijn. Is dat realistisch? Het optreden van de minister bij Op1 was geen goed voorteken. De minister had geen concrete antwoorden op vragen over hoe ze dat ging realiseren met zorgpersoneel […]