Ph.D. Candidate in Political Theory, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Shahin is als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar politieke theorie zijn centrale thema is. Hij onderzoekt de vraag hoe je vrijheid kunt benaderen vanuit het perspectief van vluchtelingen. Voor zijn promotievoorstel ontving hij in 2014 de Peter Baehr Prijs. Shahin studeerde cum laude af in Wijsbegeerte aan de Universiteit van Leiden. In de afgelopen jaren heeft hij zich ingezet voor de totstandkoming van diverse projecten op het gebied van mensenrechten en duurzame technologie in ontwikkelingslanden.

De enigmatische protesten in Iran

Uit de tegenstrijdige berichtgeving blijkt alleen dat de machthebbers in het land deze massabeweging niet hadden zien aankomen

In de geschiedenisboeken lezen we dat het grote Perzische rijk in de 7e eeuw door een combinatie van factoren, waaronder droogte, een corrupt bureaucratisch apparaat, oorlogsmoeheid, en paranoïde tirannen die zich goddelijke rechten toekenden ten onder is gegaan. Deze toestand typeert het Iran anno 2018, zonder roem en glorie. De recente wijdverspreide massaprotesten in Iran […]

De lange arm van Trump reikt tot in de Rabobank

De werkwijze van de Rabobank wekt de indruk dat in elke Iraanse Nederlander een verdacht persoon of potentiële misdadiger schuilt

Na het instellen van het inreisverbod door de regering van Trump voor mensen uit een aantal zogeheten “moslimlanden” neemt ook de druk op de Nederlandse staatsburgers toe. Uit een rapportage van de NOS van afgelopen vrijdag blijkt dat Rabobank haar Nederlandse klanten met Iraanse roots vanwege hun band met het land, waar zij of hun […]

Vluchteling, gelukkig 2016!

Over het begrip 'geluk' in de context van het vluchtenlingendebat

Aristoteles leert in zijn ethiek dat de mens van nature naar geluk streeft. Het geluk is, zijns inziens, het hoogste doel van het menselijk leven, zowel op individueel als collectief niveau. In die zin zijn wij dus allemaal gelukzoekers op deze aarde. Het collectieve streven naar geluk komt duidelijk tot uiting wanneer we elkaar ieder […]