Hoogleraar belastingrecht/fiscalist

Sigrid Hemels is hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is zij als fiscalist verbonden aan Allen & Overy te Amsterdam. Eén van haar onderzoeksthema's is de fiscaliteit van kunst, cultuur en goede doelen. Zij geeft hierover regelmatig lezingen en publiceert hierover, zowel voor fiscalisten als niet-fiscalisten. Vorig jaar verscheen onder meer het boekje Mecenaat en Fiscus, dat ze samen met oud-staatssecretaris van Financiën Ferdinand Grapperhaus schreef. Daarnaast houdt zij zich ook met andere onderwerpen binnen de fiscaliteit bezig.

Die belastingaftrek komt niet ten goede aan de kunst

Nieuwe wet versterkt negatieve gevoelens over de kunstsector

De deze maand ingediende Geefwet regelt dat giften aan culturele instellingen meer belastingaftrek opleveren dan tot nu toe het geval is. Ik ben een liefhebber van kunst en cultuur en als lid van de raden van toezicht van twee culturele instellingen ben ik ook belanghebbende bij deze maatregel, maar het is een slecht plan.