Historicus

Sjaak van der Velden (Rotterdam 1954). Voormalig timmerman en kroegbaas. Promoveerde in 2000 op Stakingen in Nederland 1830-1995. Is daarna werkzaam geweest bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en de SP. Sinds 2012 zelfstandig historicus die zijn brood verdient met onderzoek, lezingen en schrijfwerk. Schrijver van tientallen boeken en artikelen over stakingen, vakbonden, linkse politiek en de geschiedenis van Rotterdam. Laatste grote publicatie verscheen vorig jaar: Historical Dictionary of Organized Labor.

Het ideale belastingstelsel

Als we een heel nieuwe samenleving zouden moeten bedenken, zou deze er idealiter zo uitzien... 

De minister van Financiën wil het belastingstelsel herzien want het is een onoverzichtelijk kluwen aan regels en afdrachten. Daar komt bij dat de laatste tijd de verschillen tussen arm en rijk zijn toegenomen. Tijd om op te treden.

Arbeid is de bron van alle rijkdom

Sociale wetenschappen missen de boot, de wereld staat in brand, maar over klassenstrijd of de arbeidersklasse praten ze niet

Negentiende eeuwse economen vonden dat arbeid de bron is van alle rijkdom. Een van de bekendste is Karl Marx. Die schreef al op een van de eerste bladzijden van zijn lijvige studie naar het kapitalisme dat economische waren ‘voortbrengselen van arbeid’ zijn en dat geldt ook voor kapitaalgoederen. Het kapitaal is zo beschouwd gestolde of dode arbeid die zijn eigen waarde (product van arbeid) overbrengt op consumptiegoederen. De boodschap is duidelijk. Om te produceren heb je arbeid (hand- en hoofdarbeid en ondernemersarbeid) en kapitaal (product van vroegere arbeid) nodig om grondstoffen te bewerken. Alle rijkdom is terug te voeren op grond en arbeid. Veel moderne sociaal-wetenschappers en economen denken hier anders over. Of ze gelijk hebben?

Houd godsdiensten in bedwang

Iedereen mag vinden wat hij of zij wil, maar als ik daar op mijn beurt wat van vind dan moet ik dat ook kunnen zeggen zonder te worden beschuldigd van een of andere fobie of racisme

Het leven in het Westen is bijzonder. Voor het eerst in de menselijke geschiedenis is de strikte band tussen georganiseerde godsdienst en de staat doorgesneden. Er zijn nog wel wat verbindingslijntjes, maar over het algemeen is er sprake van scheiding tussen kerk en staat.