StichtingSchoonMilieuOpCuracaoisin2003specifiekopgerichtomdemilieuvervuilingdoordeIslaraffinaderijtedoenterugdringenSMOCrichtzichopdegezondheidskundigeaspectenvandezemilieuschandebinnenhetKoninkrijkderNederlandenHetbestuurbestaatuiteenapothekerartsenchemischingenieurSMOCheeft7jaarrechtszakengevoerd20052012enbijgedragenaandediscussiedieanno2013invollehevigheidopgangisgekomenVoorzitterPetervanLeeuwenenSMOCadvocaatSandraintVeldzijnin2013koninklijkonderscheiden