SocratesSchouten1985ismilieuwetenschapperenbestudeertkringlopenbinnenenbuitendeeconomieAlszelfstandigedraagthijbijaandeontwikkelingvankenniseninitiatievenophetgebiedvandecirculaireeconomieHijistevensmedewerkervanBureaudeHellingDaarvoorwerktehijbijRecyclingNetwerkeencoalitievanmilieuorganisatiesdiezichinzettenvooreenduurzaambeheervanafvalengrondstoffen