Journalist, politicoloog

Sonja Alferink (1984) is journalist en politicoloog. Ze schrijft over seksuele minderheden en genderissues: de politieke debatten, de opvattingen in de samenleving en de persoonlijke verhalen. Daarnaast interviewt ze (inter)nationale jazz- en soulzangers voor onder meer Jazzism.

Wat mensen hebben gezegd over Charlottesville

Het is een klein stadje in het Noorden van Virginia. Overzee had niemand er ooit iemand over horen praten. In het stadspark van Charlottesville stond een standbeeld, dat van zijn voetstuk viel. Jonge witte mannen met fakkels vonden dat niet kloppen. Ze waren boos. Zo boos zelfs dat er klappen vielen. Barack Obama tweette een […]

Niet minder maar méér onzekerheid voor flexwerker

'Ruim een half jaar later kunnen we het onomwonden zeggen: minister Asscher’s Wet Werk en Zekerheid faalt'

Veelbelovend was-ie, de aankondiging van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. “Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verheugd dat de nieuwe regels zorgen voor een rechtvaardige en eerlijke arbeidsmarkt”, stond er op de website van de Rijksoverheid. Wie vertouwde op het succes van de wet, behoorde toen al tot een welwillende kleine minderheid. […]

Homo-emancipatie 3.0: gelijkwaardig, maar niet per se gelijk

'Het erkennen van verschillen staat niet gelijk aan een ongelijkwaardige behandeling'

Deze week verschenen er twee krantenartikelen (in Trouw en in de Volkskrant) waarin blijk werd gegeven van een niet-alledaagse kijk op de gelijkheid van homoseksuele mannen en vrouwen. Promovenda Wendy Schrama zei in Trouw dat het gelijkheidsdenken te veel is doorgeschoten en er nu eenmaal verschillen bestaan tussen tussen hetero’s en homo’s, evengoed als tussen mannen en vrouwen