Hoofd fractiebureau Amsterdam BIJ1

So Roustayar is hoofd fractie van Amsterdam BIJ1, waarvoor hij eerder nummer drie was op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. So is moslim, activist, feminist, antiracist en vluchteling.

Stuur Afghanen niet terug

Wij moeten ons schamen. Staatssecretaris Harbers baseert zijn beleid niet op het redden van mensenlevens en overschrijdt het vluchtelingenverdrag van 1951

Afghanistan is al meer dan veertig jaar in oorlog. Na zes jaar Talibanregering viel de internationale gemeenschap in de naam van ‘War on terror’ het land binnen en kwam de oorlog op een ander niveau. De oorlog die G.W. Bush in 2001 verklaarde zorgde voor duizenden doden en gewonden en nog eens duizenden mensen die […]