Researcher

Stan De Spiegelaere is onderzoeker aan het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) en kernlid van Denktank Minerva

Publicaties


Arbeidsduurvermindering in één bedrijf: de 4-dagen week bij Volkswagen

Ontsla uren, geen mensen: op het eerste gezicht een win-win, maar er zijn wel degelijk wat addertjes onder het gras

2017 begon direct sprankelend met een debat over arbeidsduurvermindering. Veel meer dan de wenselijkheid ervan, stond één experiment ter discussie: de Zweedse 4-dagenweek. Maar Zweden is niet het enige, en zeker niet het eerste land dat experimenten opzette rond arbeidsduurvermindering. Eén ander voorbeeld is de 4-dagenweek bij Volkswagen die er kwam om heel andere redenen: […]